Kort sagt, tirsdag 26. mai

Y-blokken. TV-serien om danske kong Frederik. Privatteaterenes situasjon. Dette er dagens kortinnlegg.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Y-blokken – igjen

Jeg har nå ved forskjellige anledninger forsøkt å få kulturministeren i tale, men forgjeves. Første gang fordi jeg etter forværelsesdamens oppfatning var for uhøflig, senere like resultatløst. Jeg tenkte derfor nå at jeg kanskje skulle begynne denne forespørsel med: «Deres velærverdighet», men droppet det og går i stedet rett på sak.

Enhver noenlunde oppvakt kunstner vet at det viktigste med en utsmykning er at den arbeider sammen med arkitekturen og ikke motarbeider den. Det ypperste eksempel på dette har vi med Y-blokken. Picasso/Nesjar-utsmykningen er nesten som drevet frem av arkitekturen. Picasso er stor, men i dette tilfelle er det like meget prinsippet det dreier seg om. Resultatet er strålende.

Det blir slett ikke det samme om man skjærer av veggen og plasserer den på hvilket som helst annet bygg. At man tror det, forteller bare at man ikke har peiling på hva en utsmykning bør være. Men det er jo ikke så farlig, det er jo bare kunst det dreier seg om.

Så altså: Det dere gjør, er ikke bare å ødelegge en bygning. Dere ødelegger også et kunstnerisk prinsipp: forholdet mellom kunst og arkitektur. Å ødelegge et kunstnerisk prinsipp er ikke dårlig til byråkrater å være.

Håkon Bleken, kunstner


Ingen realisme

I sitt innlegg om hydrogen som universalløsning og påfølgende innlegg 16. april om havvind sammen med leder i Aker ASA Øyvind Eriksen, legger den tidligere Bellona-medarbeideren Marius Holm til grunn at all fremtidig energiproduksjon skal være utslippsfri. Dette er ikke mulig.

Et eksempel er at den strøm vi i dag lader våre elbiler med berstår av 58 prosent fossil, 33 prosent atomkraft og kun 9 prosent «ren» energi (tall fra NVE). Holm snakker om fornybar som en del av «hydrogen-spillet». Vi regner med at han da tenker på blant annet vindkraft. Dette er en energiform som scorer meget svakt på klimaregnestykkene vi i NMF har satt opp blant annet for havvind. Det Holm glemmer, er å sette opp livssyklusregnestykke på blant annet energibruk.

Videre kommer rene natur- og miljøkonsekvenser på toppen. NEL Hydrogen er et selskap som er strategisk partner med Zero, og formålet å produsere, lagre og distribuere hydrogen basert på «fornybar» energi.

Den ville ideen om et helelektrisk samfunn har ingen realisme i seg. Leverandørindustrien desinformeres i Holms innlegg 16. april til å tro at havvind er det nye eventyret. Det er viktig å stikke fingeren i jorden og ikke la særinteresser, som Zero representerer og markedsfører, legge premissene i regnestykkene.

Kurt Oddekalv, leder Norges Miljøvernforbund

Jan-Hugo Holten, saksbehandler Norges Miljøvernforbund


Frederik heter ikke Fredrik

I vår sender og strømmer NRK serien Kong Fredrik av folket – historien om kong Frederik IX som er faren til dagens dronning Margrethe II. Serien er produsert av Danmarks radio, og vår hjemlige allmennkringkaster har også bidradd.

Vel og bra det, men hvorfor har NRK valgt å skrive Fredrik i stedet for Frederik? Helt fra Frederik I i 1523 er navnet blitt stavet med to e-er. Siden har stort sett kongenavnene i Danmark alternert mellom Frederik og Christian – ikke Kristian.

I åpningsplakaten foran hver episode står det klart og tydelig Frederik, men så kommer den norske underteksten med Fredrik. Slik fortsetter det. Å feilstave navn er og blir slurvete – enten det gjelder levende eller døde. At butikkjeden Fredrik & Louisa ikke har orden får så være, men at NRK ikke forholder seg til riktig navn er uholdbart.

Jeg vil derfor ha en begrunnelse på hvorfor NRK har valgt å «døpe» om den danske kongen Frederik IX til Fredrik. I samme slengen må nevnes at det danske kongehus har en kronprins som også heter Frederik. Jeg kan ikke forestille meg at han liker å bli kalt Fredrik, slik han stadig omtales i norske medier. Navn er det mest personlige vi har, så her er det bare å skjerpe seg.

Stig Andersen, regissør/produsent, Indie FIlm


Situasjonen for privatteatrene er ikke unik

Leder ved Produsentforeningen for privatteatre og direktør ved Chat Noir, Bjørn Heiseldal, skriver i Aftenposten 18. mai at han ikke får svar fra meg. Da er det betimelig å spørre Heiseldal om han har glemt møtet jeg inviterte ham til, og som han deltok i?

Etter å ha mottatt to brev fra Heiseldal, inviterte jeg ham til et møte for å utdype situasjonen som privatteatrene står i. I tillegg til ham hadde jeg invitert til sammen ti institusjoner for å få et innblikk i hvordan situasjonen arter seg.

Koronapandemien og smitteverntiltakene har rammet landet vårt hardt. Som jeg skrev allerede i svarinnlegget til Mona Levin, har regjeringen iverksatt en rekke tiltak for å trygge arbeidsplasser og avhjelpe situasjonen for bedrifter, arbeidstagere, frilansere og selvstendig næringsdrivende.

Jeg forstår at det er utfordrende tider, men situasjonen for privatteatrene er ikke unik. Jeg er bekymret, men jeg vil ikke beklage at regjeringen har forsøkt å treffe bredest mulig med sine ordninger. Det er nettopp det som gjør at de private teatrene faller inn under både kontantstøtteordningen og de endrede permitteringsreglene.

Det er klart at det er vanskelig å tjene penger på bar- og garderobesalg når teateret er stengt. Det samme gjelder utleie og billettavgifter. I denne første fasen har det vært viktig med akutt økonomisk førstehjelp. Vi kan ikke kompensere krone for krone, og derfor er det ikke inntektstap som disse ordningene først og fremst retter seg mot, men heller det å dekke løpende, uunngåelige kostnader.

Privatteatrene driver kommersielt og kan søke om støtte til å få dekket inntil 80 prosent av faste kostnader. Alt dette sa jeg i møtet der Heiseldal deltok og i mitt innlegg til Levin. Jeg inviterte til møte da Heiseldal tok kontakt og er glad for at vi fikk det i stand. Jeg håper at vi kan fortsette å ha den dialogen, også når jeg og regjeringen fremover skal fortsette jobben med å finne ytterligere tiltak for å avhjelpe de mange som er rammet i landet vårt.

Abid Raja, kulturminister (V)

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.