Er Norge virkelig blitt et kaldere samfunn? | Nina Hjerpset-Østlie

Jonas Gahr Støre har rett i at Erna Solberg har bidratt til å gi Sylvi Listhaugs språkføring ekstra svingkraft, skrev retoriker Ratna Elisabet Kamsvåg søndag. Her får hun svar av Nina Hjerpset-Østlie.

Det handler ikke om retorikk, men om en grunnleggende og dyp interessekonflikt.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I valgkampen ser vi gjentatte forsøk på å forvandle en reell og langvarig politisk interessekonflikt til et spørsmål om retorikk. Det vil sannsynligvis bare bidra til å øke polariseringen i samfunnet.

Sistemann ut er retoriker Ratna Elisabet Kamsvåg, som i Aftenposten søndag hevder at Jonas Gahr Støre snakker sant når han påstår at «Norge er blitt et kaldere samfunn under Erna Solbergs ledelse».

Nina Hjerpset-Østlie

«(...) han snakker likevel sant når han sier at ordene vi velger å bruke er av betydning for måten vi etterpå tenker og føler på.»

Ja, gjør han det? Hvem har i så fall ansvaret for måten befolkningen har tenkt og følt på siden 2005?

Vi vet nemlig litt om befolkningens holdninger på feltet Sylvi Listhaug har ansvaret for: innvandring, integrering og dermed islam, da dette har vært målt av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) siden 2005 – med andre ord under to regjeringer ledet av Arbeiderpartiet.

Statsråd Sylvi Listhaug (Frp) fikk mye oppmerksomhet da hun i forrige uke besøkte Stockholm.

Og for å si det med IMDis egne ord:

«Nettoinnvandringen til Norge har vært høy de siste årene, og har økt særlig fra 2006. Holdningene til innvandring, integrering og mangfold har likevel vært relativt stabile siden vi begynte å måle dem i 2005.»

Hovedfunnene i perioden 2005–2014 er at halvparten av befolkningen er helt eller delvis enig i påstanden «Vi bør ikke slippe inn flere innvandrere i Norge.» Rundt 40 prosent mener at integreringen av innvandrere går dårlig.

Når det kommer til islam, har holdningene vært gjennomgående negative siden 2005. Over halvparten mener at islam er helt eller stort sett uforenelige med norske grunnverdier. 78 prosent svarer negativt på spørsmålet om muslimers religionsutøvelse bør gjøres enklere. Mellom 40 og 50 prosent er motstandere av at det bygges moskeer i Norge. Rundt 40 prosent er skeptiske til personer med muslimsk tro.

Et flertall er motstandere av hijab, skriver Nina Hjerpset-Østlie.

Et flertall er motstandere av hijab. Over halvparten er negative til bruk av hijab i en arbeidssituasjon og andelen som er negative til hijab har økt i hver måling.

Målinger for 2015 og 2016 er ikke tilgjengelige, men dersom internasjonale målinger, hvorav en inkluderer Norge, er noe å gå etter, så har ikke situasjonen endret seg stort. 59 prosent av den norske befolkningen mener «at det foreligger en fundamental konflikt mellom islam og det øvrige samfunnet.»

En omfattende studie viste nylig at hele 56 prosent av den europeiske befolkningen ønsker full stans av muslimsk innvandring.

Hvis Jonas Gahr Støre snakker sant; hvem hadde så ansvaret for holdningene som fremkom fra 2005 til 2013? spør Nina Hjerpset-Østlie.

Disse holdningene har som nevnt vært stabile i minst 12 år, og ett kan vi være sikre på: det er ikke Solberg-regjeringen – og slett ikke Sylvi Listhaug – som har skapt dem eller den påfølgende polariseringen.

IMDis målinger forteller med all ønskelig tydelighet at det handler om en grunnleggende og dyp interessekonflikt, ikke om retorikk.

Men hvis Jonas Gahr Støre snakker sant; hvem hadde så ansvaret for holdningene som fremkom fra 2005 til 2013?

Med tanke på IMDis målinger, er det nok flere enn meg som gjerne vil ha svar hva retorikeren og hennes meningsfeller helt konkret mener at er blitt kaldere eller har endret seg på disse områdene siden 2005.

Eller er det bare retorikk de driver med?

Les også: