Hessens hule faktaforsvar | Kyrre Lekve

  • Kyrre Lekve, viseadministrerende direktør ved Simula Research Laboratory

Universitetsdebatten er ikke tjent med at standpunkter begrunnes med feilaktige påstander. Dag Hessen svarer med nye feil.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hessen viser korrekt til Forskningsmeldingen fra 2009 som sier at bevilgninger til forskning er «motivert ut fra forskningens nytteverdi». Hessen burde tatt med den påfølgende setningen:

«Samtidig er det bred enighet om at forskningen ikke må dreies for sterkt mot kortsiktige behov eller låses for sterkt til spesifikke problemer og løsninger.»

Og konklusjonen i avsnittet: «Et velfungerende kunnskapssamfunn må se sammenhengene mellom forskning som søker grunnleggende ny innsikt og forskning som søker løsning på praktiske problemer.»

Dette kan vanskelig forstås som et «press i retning av markedstilpasning ved universitetene».

Hessen sier nå at problemet med finansieringssystemer er at «de fremmer kvantitet mer enn kvalitet». Det var ikke dette Hessen skrev i sin opprinnelige kronikk. Da skrev han at «en stadig større del av universitetenes økonomiske incentiver er knyttet til denne produksjonen.» Min påpekning av faktasvikt kan ikke møtes med et helt annet argument.

Hvorvidt det finnes en «fjerde hovedaktivitet» i Universitets- og høyskoleloven kan lett sjekkes med å lese formålsparagrafen 1–1. Hessen tar feil.

La meg gjenta mitt hovedpoeng: Jeg kritiserte at hans meninger var understøttet av feilaktige beskrivelser. Jeg advarte mot at denne formen for debatteknikk slår tilbake på universitetene. Hessen har fortsatt ikke orden på fakta.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.


Universitetsdebatten er ikke tjent med at standpunkter begrunnes med feilaktige påstander.