Debatt

Samfunnet trenger grunnutdanning i arkitektur og design

  • Ole Gustavsen
  • Jørn Mortensen
  • Patrick Tepfers
Det er gledelig at Edvard Munch VGS satser på våre fagområder og legger opp til bredt samarbeid med både høyere utdanningsinstitusjoner og bransjene. Vi gleder oss til å bidra til faglig aktualitet og elever som ser nye muligheter, skriver artikkelforfatterne.
Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I dag åpnes dørene på den nye Oslo-skolen Edvard Munch videregående skole. De har blant annet studiespesialisering innen formgivning med vekt på arkitektur, design og kunstfag og kan bli en moderne skole som vil sette spor og bør være et forbilde for andre.

Fag som spenner bredt

Det har vært lav politisk bevissthet om fagområdene design og arkitekturs endrede ansvarsfelt og yrkesutøvelse. Formgivningsfagene har hatt lav status i utdanningspolitikken, lite relevant pedagogisk innhold, lave søkertall og en svak grunnkunnskap for dem som skal utdannes videre.

Samtidig fremhever Ludvigsen-utvalget (NOU 2014:7) «kommunikasjon og samarbeid», «kreativitet og innovasjon» og «kritisk tenkning og problemløsning» som tre av ti sentrale kompetanser i vårt århundre.

Det er kjernekompetanser i design— og arkitekturfagene.

Fagene spenner bredt, fra det praktiske estetiske til problemløsning i samfunnsutviklingen. Designere og arkitekter jobber med sosiale forhold og med entreprenørskap, i alt fra maritim næring til eldreomsorg.

Ikke minst sørger de for god brukerorientering i vår digitale hverdag og god steds- og byutvikling for en økende befolkning.

Forskningen er mangfoldig og behandler tidligere lite utforskede temaer og samfunnsområder. Den fungerer gjerne i nært samspill med andre disipliner, praksis og næring.

Ny læreplan

Skoleverket må ta opp i seg og skape forståelse for design- og arkitekturfagenes interdisiplinære og tverrsektorielle karakter, samtidig som de estetiske fagenes særegne og ulike metoder må oppdateres, utvikles og formidles gjennom undervisningen.

Slik kommer fagenes relevans og attraktivitet til syne, noe som både er bra for rekrutteringen og samfunnsnyttig.

Det bør være en sammenheng fra grunnskole via videregående skole til høyere utdanning med nødvendige endringer på alle trinn i skolen samt i lærerutdanningen og videreutdannelse.

Utdanningsdirektoratet har satt i gang arbeidet med nye læreplaner for å forbedre grunnopplæring innen fagfeltene som møter fremtidens behov. Forslag til ny læreplan for kunst, design og arkitektur sendes nå ut på høring.

Gledelig satsing

Det er gledelig at Edvard Munch VGS satser på våre fagområder og legger opp til bredt samarbeid med både høyere utdanningsinstitusjoner og bransjene. Vi gleder oss til å bidra til faglig aktualitet og elever som ser nye muligheter.

Vi ønsker Oslo kommune og ledelsen ved Edvard Munch VGS en god start. Den store interessen blant elevene bekrefter at fagtilbudet er relevant. Vi sender lykkønskninger til elevene som nå begynner på det som kan bli en av Norges beste skoler.

Vi ses i fremtiden!

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les også

  1. Åpner prestisjeskole i 100 år gammelt praktbygg

  2. Kulturelle omveier

Les mer om

  1. Debatt