Forvirrede leveringsdager

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

På landet kommer posten på mandag, onsdag og fredag i én uke og på tirsdag og torsdag i uken deretter.

Lokalavisen kommer på tirsdag, torsdag og lørdag, mens Aftenposten kommer hver ukedag.

Så førstkommende mandag kommer posten og Aftenposten, men ikke lokalavisen. Dagen etter kommer Aftenposten og lokalavisen, men ikke posten.

Neste mandag kommer hverken post eller lokalavis, kun Aftenposten, dersom et bud finner veien. På tirsdag kommer alt, posten, lokalavisen og Aftenposten.

Dag Helle, Disenå