Hvordan sikre pasienter en god avslutning på livet?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Jeg er helt enig i Olav Magnus Fredheims beskrivelse av hva som er god pasientbehandling.

Utgangspunktet for min kritikk av svikten i sykehjemmenes tilbud var nettopp at stat og kommune ikke makter å gi god behandling. Det ser heller ikke ut til å være vilje eller evne til å rette opp svikten. Det må arbeides på sikt med å definere adekvat bemanning av sykehjemmene. Omfanget av pasientenes pleiebehov må være avgjørende for bemanningsplanen. Sykepleiernes og helsefagarbeidernes ansvarsområder må klart defineres, og bemanningen må være høy nok til at de ansatte kan utføre sine plikter uten å bli fysisk og mentalt utslitte. Lønn og etterutdanning av personalet vil også være viktig for å sikre en stabil pleiebemanning.

Mitt innlegg gir uttrykk for at det ikke ser ut til at stat og kommune vil gjøre nødvendige tiltak for å sikre god pleie og behandling ved våre sykehjem. Det blir derfor dobbelt meningsløst at man også er fratatt retten til selvbestemt livsavslutning.

Fredheim og jeg er fundamentalt uenige om hvorvidt eutanasi skal tillates i Norge. Det er en annen diskusjon.

Ragnar Andersen,

pensjonert lege