Lær totalforsvar fra Sverige – og involver hele folket!

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.
Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Forskjellen på borgerens involvering i beredskapen er stor mellom Norge og andre land. I de seks årene jeg har jobbet i Sverige, har jeg ofte mottatt aktiv kommunikasjon fra Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Det ble sendt brosjyrer. Det ble holdt cybersikkerhetskonkurranser. Det deles ut krise-kokebok, «Mat härifrån».

Sveriges Radio sender «Gräns», der myndigheter forklarer beredskap og borgerens rolle i den. Også innvandrerens rolle: Alle som bor i Sverige, er del av totalförsvaret. Nettstedet Frivilligutbildning.se rekrutterer til beredskapsorganisasjoner, der man lærer å kjøre snøscooter eller beltebil.

I Oslo har jeg ingen rolle i norsk kriseberedskap. Jeg og de andre innvandrerne er en masse som forvaltes, ikke involveres.

Jeg registrerte meg som bloddonor og kjøpte fiskestang. Det er mitt bidrag. Heimevernet gjør resten. En bra begynnelse for økt sivil beredskap i Norge er å etablere kontakt mellom beredskapsmyndigheter og beboerne, tilby rammer for å utvikle evner i beredskapsorganisasjoner og organisere frivillige utenfor forsvarstjenesten. Det er bare å begynne å snakke med befolkningen på øyehøyde!

Lothar Fritsch,

Professor i Informatikk ved Oslo Met, tidligere Lektor ved Karlstads universitet i Sverige