Havvind må bidra til å løse energikrisen på land. Vi foreslår fem områder.

  • Thor O. Lohne
    Thor O. Lohne
Norsk Havvind mener det snarest bør åpnes for tildeling av nye områder for flytende havvind. På bildet: Testsenteret METCentre ved Haugesund.

Dette er modige og svært ambisiøse planer. Men nødvendige.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Havvind må bidra til å løse energikrisen på land. Da trenger vi også prosjekter som kan realiseres raskt, i nærheten av der kraftbehovet er størst, og med kabler inn til Norge. Dette vil bidra til økt kraftproduksjon og lavere kraftpriser. Her er fem mulige nye områder vi har pekt ut.

Vi i Norsk Havvind leverte nylig inn våre innspill til Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) på nye havområder som vi mener bør vurderes for vindkraftutbygging. Vindkraftverk som ligger nær land, kan utvikles raskere og til en lavere kostnad enn vindkraftverk som ligger lenger til havs. Dette vil bidra til lavere kraftpriser.

Hensyn til fiskeinteresser

For de havområdene vi nå ber NVE gjøre klar for havvind, har vi prøvd å ta hensyn til fiskeinteresser og farleder for skipsfarten. Områdene er på rundt 200 kvadratkilometer hver og ligger 10 til 30 kilometer fra land. Alle må bygges ut med flytende vindturbiner ettersom havdypene er mellom 90 og 300 meter og derfor er uaktuelle for bunnfaste turbiner.

Vi har foreslått to nye områder utenfor Bergen/Øygarden med avstand på 20–25 kilometer fra land. Disse er plassert der det er et stort press på tilgang til kraft til industri.

Utenfor Stavanger/Sola har vi foreslått et område som ligger 28–30 kilometer fra land, mens vi sør for Egersund har foreslått et område som ligger 8–10 kilometer ut i havet.

I tillegg har vi foreslått et område på Østlandet, i havet sør for Larvik og nær kraftkrevende industrier som på Herøya.

Firkantene viser hvilke områder Norsk Havvind foreslår.

Høyt mål for havvind

Kraftoverskudd og lave priser har lenge vært et viktig konkurransefortrinn for norsk industri. Hvis ikke aktørene i næringslivet tror på kraftoverskudd fremover, vil de ikke tørre å satse i Norge. Da mister vi vår konkurransekraft, og industrien vil på sikt flytte ut.

Norske myndigheter har satt et høyt mål for utviklingen av havvind. Etter Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord skal det bygges ut kapasitet tilsvarende 30 gigawatt. Det tilsvarer omtrent like mye kraft som dagens samlede vannkraftproduksjon i Norge, utbygd på bare 18 år. Til sammen snakker vi om 1500–2000 vindturbiner totalt i norske farvann.

Må ta klimautfordringer på alvor

Dette er modige og svært ambisiøse planer. Men det er også nødvendig dersom vi skal ta klimautfordringene på alvor og fase ut fossil energi til fordel for fornybar energi. Samtidig må vi være forberedt på at det ikke er mulig å iverksette en så omfattende utbygging uten at det vil komme en debatt om både lokalisering og konsekvenser – herunder nærhet til land.

Norsk Havvind mener det snarest bør åpnes for tildeling av nye områder for flytende havvind med mulighet for å føre kraften direkte til Norge. Vi er derfor også positive til Equinors Trollvind-prosjekt. Dette kan både elektrifisere feltene Troll og Oseberg, men også styrke kraftforsyningen i Nord-Hordaland, et område som i dag har underskudd på kraft.

En slik tildeling av areal bør tildeles som en del av 1. tildelingsrunde, være tuftet på likebehandling av havvindutviklere med hensyn til konkurranse og sikre at støtteordninger (inkludert skatteregime) blir transparente.