I USA foregår det et intenst press for å ta «skadelig» litteratur ut av bibliotekene

Forlegger Anders Heger (bildet) svarer forfatter Dag Larsen.

De amerikanske «banned books lists» er skremmebilder av en politisk høyresidekultur som ønsker færre lesere.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Forfatter Dag Larsen forteller i et tilsvar til mitt innlegg «Et forsvar for den sensitive lesning» om «en internasjonal trend (med røtter i USA) som bør bekymre alle som skriver, også dem som skriver for barn». Jeg kunne ikke vært mer enig.

Problemet er at Larsen ikke bare blander epler og pærer, men epler og epleskrotter når han setter denne meget skremmende amerikanske tendensen i sammenheng med den norske debatten om å gi barnelitteraturen et mer «inkluderende» preg.

«For dem som tviler: Ta en kikk på den amerikanske bibliotekforeningens «Banned Books» som årlig rangerer bøker som er under press, eller som tas ut av bibliotekene i USA,» skriver Larsen. Ja, la oss for all del gjøre det. Jeg legger ved kilder, så vi ser hva det er vi snakker om i den såkalte «kulturkampen» der borte.

I den nyeste statistikken (2021) er fem av de ti «most banned books» barnebøker som behandler spørsmål om LGBT+. Resten av listen er dominert av bøker som omhandler seksualitet, som har «an anti-police message» eller «indoctrination of a social agenda».

PEN America, som utarbeider tilsvarende lister, har lenge påpekt samme tendens: Over hele USA foregår det et intenst press for å ta «skadelig» litteratur ut av bibliotekene. Dette presset kommer fra republikansk hold og er rettet mot bøker som forsvarer antirasisme, seksuelt mangfold, abortrettigheter eller kritikk av politiet.

Det har ingenting med «woke», «sensitivitet» eller «politisk korrekthet» å gjøre – tvert imot, det er et systematisk angrep fra et ytre høyre som vil ha en «ren» litteratur som støtter opp under deres samfunnssyn.

Det dreier seg altså om en «klassisk» sensur, der de politiske makthaverne forsøker å kontrollere kulturlivet, ikke en debatt innen kulturlivet selv, som er en naturlig del av demokratiet.

Det er alvorlig og farlig, en autoritær bevegelse og en ekte kanselleringskultur, som står for det motsatte av det vi snakker om når vi diskuterer en forsiktig tilpasning av bøker for at flere skal lese dem. De amerikanske «banned books lists» er skremmebilder av en politisk høyresidekultur som ønsker færre lesere.