Sykepleiere er en del av løsningen på fastlegekrisen

  • Lill Sverresdatter Larsen
    Forbundsleder, Norsk Sykepleierforbund
Sykepleiere bringer en annen type kunnskap, skriver innleggsforfatteren.

Helsehjelpen sykepleierne gir, skaper bedre livskvalitet, mer kontroll over egen helse – og dermed mindre behov for helsetjenester på lang sikt.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Et enkelt grep kan ikke løse et komplisert samfunnsproblem. Ifølge Nav mangler det 6600 sykepleiere og 300 allmennpraktiserende leger. Utfordringen med rekruttering av helsepersonell er en langvarig trend. Bemanningsutfordringene vil true befolkningens lovpålagte rett til helsetjenester om de ikke tas på alvor.

Primærhelseteam er et tiltak som kan bøte på mangelen på helsepersonell. Teamet består av fastleger, sykepleiere og helsesekretærer. Formålet er å gi bedre fastlegetjenester til de pasientene som trenger det mest. Det har vært testet ved 17 fastlegekontor med gode resultater.

Den unge jenta med psykiske utfordringer. Den middelaldrende mannen med nylig oppdaget diabetes 2. Eller den eldre kvinnen med kols. Disse pasientene behøver tid som ikke finnes på fastlegekontorer i dag.

Der hvor primærhelseteam er testet, forteller pasienter om et lavterskeltilbud de ikke har fått tidligere. Helsehjelpen sykepleierne gir, skaper bedre livskvalitet, mer kontroll over egen helse – og dermed mindre behov for helsetjenester på lang sikt.

Sykepleiere i primærhelseteam er ikke der for å overta oppgavene til fastlegene. De er derimot ofte spesialsykepleiere med spesialistgodkjenning i avansert klinisk sykepleie. Derfor bringer de en annen type kunnskap. De fungerer som en kompetansebro mellom fastlegetjenesten og hjemmetjenesten. En kompetanse som reduserer innleggelser i spesialisthelsetjenesten.

Primærhelseteam har vært en suksess. 40 prosent av fastlegene i piloten erfarer at sykepleiere avlaster dem. Forsøkene har vist at primærhelseteam rekrutterer både leger og sykepleiere til kommunene. Det gir mer faglig kompetanse inn i lokale helsetjenester. Tverrfaglighet og samarbeid er en sentral del av løsningen for fremtidens helsetjenester.