EU finansierer ulovlig palestinsk boligbygging

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.
Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Område C på Vestbredden skal ifølge Oslo-avtalen være under eksklusiv israelsk kontroll. I område A og B kan palestinerne bygge fritt. EU bidrar ifølge avisen Norge i dag til å finansiere den ulovlige byggingen i område C uten å innhente byggetillatelse fra de israelske myndighetene. Det gjør dem til ulovlige bosettinger.

Mellom årene 2019–2021 bygde araberne ifølge artikkelen 5097 nye ulovlige strukturer i områder under full kontroll av Israel. Når Israel river slike bygg, kommer det svært sjelden frem at mange av dem er satt opp ulovlig uten byggetillatelse.

Både EU og Norge skrev under som vitner på Oslo-avtalene. Partene var enige om at område C skulle ligge under israelsk kontroll og jurisdiksjon. Når EU finansierer ulovlig byggevirksomhet i dette området, bistår og oppmuntrer de palestinerne i å bryte Oslo-avtalene. Slik bistand skaper et falskt inntrykk hos palestinerne om at de kan nå sine mål uten å forhandle med Israel. I stedet burde EU heller oppmuntre dem til å vende tilbake til forhandlingsbordet.

Vidar Olsen, Fevik