Barns beste på 2. plass | Mørch og Raundalen

Barns beste må og skal være det overordnede perspektivet når foreldre skal finne nytt bosted etter en skilsmisse. De er ikke flyttbare terapeutiske brikker for foreldrenes mestring av eget konfliktnivå, skriver Willy- Tore Mørch og Magne Raundalen.

Barn er ikke flyttbare brikker i skilsmisseoppgjøret

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Som barnepsykologer reagerer vi på familie— og samlivsekspert professor Frode Thuens innlegg i favør av en lovendring hvor felles bosted for barna etter bruddet skal være den lovfestede normen.

Willy-Tore Mørch, professor emeritus

I sitt siste innlegg strekker han seg så langt mot de kritiske røstene han har møtt, at det kan høres ut som om alt blir som før, men at det vil komme barna til gode at foreldrene i utgangspunktet er likestilt. For oss kan foreldrene godt være det under barna, men ikke over! Hva mener vi med det? At det dreier seg om to perspektiver, det vi vil kalle de lange linjene og barnas virkelighet.

Frode Thuen mener Barneloven favoriserer mor og øker konfliktnivået ved samlivsbrudd:

Magne Raundalen

Barnas egenvilje er styrketDe lange linjene handler om de tre siste tiårene, siden Barnekonvensjonen med «barns beste» i førersetet blir 26 i år. Selv om det har gått langsomt fremover, kan tiårene beskrives som en lang linje med pil oppover hvor barns rettigheter og hensynet til barnas egenvilje i mulige valgsituasjoner er blitt styrket. I flere sammenhenger har foreldrene måttet avgi egen makt og rettigheter til barna.

Bedre beskyttelse av barns utvikling

I rettslige sammenhenger som konflikter om barnefordeling og bosted, er alderen for å høre barns mening blitt senket fra 12 år ned til 7 år, og det er skrevet offentlige veiledere om hvordan det skal skje. I NOU 5–2012 «Bedre beskyttelse av barns utvikling», som vi begge var medansvarlige for, støtter vi barnerettighetenes forrang i dette lange løpet. Det blir understreket at artikkel 12 i Barnekonvensjonen, som handler om dette, er en av de fire «stolpene» som hele konvensjonen skal måtte forholde seg til med alle sine artikler.

Det nye lovforslaget ble lagt frem i fjor:

Les også

Slik vil Horne styrke fedrene etter samlivsbrudd

Ny rolle for fedrene

Vi oppfatter Frode Thuens tilslutning til et lovforslag, begrunnet med likestilling av foreldrene, som et konkret skritt som setter barns beste på annenplassen! Riktignok argumenterer han med ulike forskningsrapporter om at likestilling av foreldrerettighetene etter samlivsbrudd i form av lov om felles bosted vil komme barna til gode, men sett i bakspeilets perspektiv blir vi ikke beroliget. Det har sammenheng med at barnets særstilling kommer under foreldrenes likestilling. Og i bakspeilet har vi jo også historiens lange linjer som ikke ligner fedrenes nye, forhåpentligvis varige, opphøyethet i daglig barneansvar.

Vårt svar er at det er fedrene som skal få dette til å vare, ikke lovendringer på barnas bekostning.

Barn er ikke brikker

Så til den virkelige verden for oss barnepsykologer. Barns beste må og skal være det overordnede perspektivet, ikke flyttbare terapeutiske brikker for foreldrenes mestring av eget konfliktnivå. I denne sammenheng betyr det mye for oss å tenke på barnets subjektive rettigheter og på betydningen av unike situasjons— og personlighetsfaktorer som respekterer barnet som individ.

Statsråd Solveig Horne la sist fredag frem sin Stortingsmelding nr. 24 (2015–2016): Familien – ansvar, frihet og valgmuligheter. Hun vil gjennom loven «fremme likestilt foreldreskap ved å styrke foreldreansvaret». Hvis dette fører til klare føringer om delt bosted når lovteksten skal formuleres er det et stort tilbakeskritt for Barnekonvensjonens betydning i norsk barnelovgivning. Vi merker oss at Barneombudet deler vår bekymring.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om forslagene til endring i Barneloven:

Les også

Kjære forelder: Vær masse sammen med det lille barnet ditt, men la det ha en stabil sovebase

Du kan også følg Frode Thuen på Facebook:Leve sammen