Debatt

Debatt på tynt grunnlag

  • Pål Grøndahl
    Pål Grøndahl
    Ph.d., psykologspesialist

Å vurdere diagnoser og utilregnelighet på en person man ikke har snakket med, gir tynt grunnlag for debatt.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I den senere tid har to professorer i psykiatri Tor Ketil Larsen og Ulrik Malt samt professor i sosialantropologi Tore Bjørgo fått god spalteplass i Aftenposten. De strides om en person, massemorderen Anders Behring Breivik, var psykotisk og utilregnelig da han drepte 77 personer 22. juli 2011. De diskuterer et menneskes sinnstilstand for to år tilbake. Larsen er den eneste av debattantene som har regelmessig rettspsykiatrisk erfaring. Han hevder at Behring Breivik må ha hatt en vrangforestillingslidelse på handlingstiden og derved utilregnelig. Han hevder at diskusjonen rundt Behring Breiviks utilregnelighet har vært holdt nede på grunn av samfunnets ønske om å anse massemorderen som psykisk frisk nok til å kunne bli straffet.

Pål Grøndahl

Malt avviser tanken om at Behring Breivik hadde en vrangforestillingslidelse. Malt hadde en forbilledlig pedagogisk gjennomgang i 22. juli-rettssaken inntil han begynte å diagnostisere en person han heller ikke hadde møtt. Tore Bjørgo hevder på ny det han har hevdet før, nemlig at Behring Breiviks ideer er ytterst gjenkjennbare i høyreekstreme miljøer. Behring Breiviks ideer, hevder han, er snarere et resultat av stormannsgalskap og ikke utslag av psykose.Ingen av professorene har snakket med Behring Breivik, men likevel fremstår de som sikre i sine standpunkt. De som har snakket med ham har ikke deltatt i denne debatten. Larsen tar feil hvis han direkte oversetter vrangforestillingslidelse til utilregnelighet. Man kan ha kortere psykotiske gjennombrudd, men likevel bli ansett som tilregnelig. I rettspsykiatrisk praksis stilles det krav til både varighet og intensitet av symptomer for å bli vurdert som strafferettslig utilregnelig. Men Larsen har et poeng i at mange ønsket at Behring Breivik var tilregnelig for å bli straffet. En periode ble de to første sakkyndige nesten mobbet i mediene etter at de hevdet at Behring Breivik var psykotisk og utilregnelig. Malt kan både ha rett og feil når han avviser ideen om at Behring Breivik hadde en vrangforestillingslidelse. Men hvordan vet han dette sikkert når han ikke har gjort annet en å observere Behring Breivik? Bjørgo tar neppe feil når han gjenkjenner Behring Breiviks ideer som høyreekstreme ideer delt av andre. Men heller ikke høyreekstreme er vel immune for å ha psykotiske lidelser?

Debatten om Behring Breiviks psykiske tilstand for to år tilbake føres på tynt grunnlag, rene observasjoner. En viktigere debatt er hvilke tilstander og symptomer som bør medføre at et menneske skal vurderes som utilregnelig. Det har vi diskutert i 150 år, og den debatten er fortsatt aktuell.

Les mer om

  1. Debatt