Debatt

Kort sagt, tirsdag 4. desember

  • Debattredaksjonen

Misvisende om kontroll med gruppetilskudd. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Misvisende om kontroll med gruppetilskudd

I Aftenposten fredag 30. november slår avisen fast i tittelen at ingen kontrollerer bruken av tilskuddene til partigruppene på Stortinget. Det er misvisende.

For det første har vi et klart regelverk for hvordan tilskuddene skal brukes. I regelverket blir det slått fast at tilskuddene til gruppene blir gitt for at representantene skal få politisk og administrativ støtte for å utøve sitt stortingsverv. Gruppene har selv ansvar for å påse at midlene blir brukt som forutsatt i regelverket, men det er også et krav at det skal føres regnskap som sendes til presidentskapet, og som skal revideres av en statsautorisert revisor.

Revisoren har ikke hatt merknader til regnskapene. Regnskapene legges åpent ut på Stortingets nettsider slik at offentligheten skal få innsyn i hva pengene blir brukt på.

Rammeverket for revisors revisjon er regnskapsloven, skatteloven, bokføringsloven og Stortingets regelverk for bruk av tilskudd til partigruppene. Stortingets regelverk ligger derfor også til grunn for revisjonen, selv om revisjonen ikke tar stilling til skjønnsutøvelsen i bruken av midlene. Regelverket har likevel en rekke bestemmelser om bruken av tilskuddsmidlene som revisjonen aktivt må ta stilling til.

Den offentlige debatten som pågår om gruppetilskuddene er også en viktig kontrollmekanisme. Samtidig er det viktig å understreke at kontrollen er god. En offentlig diskusjon om skjønnsutøvelsen som partigruppene har foretatt, må ikke blandes sammen med at kontrollen er dårlig.

Marianne Andreassen, Stortingets direktør

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt