Debatt

Vi trenger et nytt skolesystem. Med dyktige lærere og null karakterpress | Irene Fausk Crnic

  • Irene Fausk Crnic, skoleelev
– Jeg ser hvordan samfunnets fokus på skole og skolens fokus på karakterer er destruktivt i livene til enkeltmenneskene rundt meg, skriver artikkelforfatteren.

I «Det nye skolesystemet» skal det ikke være fokus på karakterer. Eleven skal lære.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er få i Norge i dag som ikke kan lese og skrive. Barneskolen gjør en god jobb. Men jeg vil ha karakterene ut av ungdomsskolen. Alle kommer inn på videregående i Norge, så ungdomsskolekarakterene er verdiløse. Videregående skoler som krever høyt snitt, kan ha opptaksprøver som avgjør om eleven har ferdigheter til å gjøre det godt i deres utdanningsprogram.

Irene Fausk Crnic, skoleelev.

På yrkesfaglinjene skal det bli fullt fokus på å lære yrket. Elever som velger yrkesfag, er skoleleie og vil ut i arbeidslivet. Jeg vil ha praktisk arbeid med yrkesfagrelevant teori.

Prøver uten karaktervurdering

På studiespesialiserende må det bli klare retningslinjer for hva vi skal ha lært i hvert enkelt fag. Skolen stiller med undervisningslærere som legger frem fagstoffet i faget og svarer på utfordrende spørsmål fra eleven.

Læreren skal tilby eleven prøver uten karaktervurdering, så eleven kan teste kunnskapen i faget og få tilbakemelding på hva han må jobbe med. Jeg vil ha en avsluttende eksamen i absolutt alle avgangsfag, med unntak av gym. Eksamenskarakteren blir standpunktkarakteren i faget. Det blir en utenforstående sensor og eksaminator som setter standpunkt.

Jeg kan lese i læreboken og sette på videoer selv

Mange lærere har for dårlig kompetanse og kunnskap i faget de underviser i. Lærere som leser fra læreboken, setter på filmer, eller bruker undervisningstimen på å snakke om seg selv og sitt liv, er verdiløse. Jeg kan lese i læreboken og sette på videoer selv. Og når læreren ikke har bred nok kunnskap til å svare på spørsmålene mine, kan jeg google.

På Vg1 hadde jeg en dyktig lærer i naturfag. Jeg lærte utrolig mye i undervisningstimene hans. Jeg ble motivert, og det ble endelig kjekt å gå på skolen. Han formet skolehverdagen til kolossalt mange elever.

Dyktige lærere er den største ressursen i skolen. Det er dyktige lærere som skaper en god norsk skole. En dyktig lærer har en interesse eller lidenskap for faget og undervisningen. Dyp forståelse og bred kunnskap.

Se skolesystemet fra elevene sitt perspektiv

Elevene tilpasser seg skolesystemet. «Jeg må ringe ned til legekontoret og si at jeg spyr, så jeg kan skaffe meg en legeerklæring». Jeg hørte en jente senest i kjemitimen på fredag som takket venninnen for at oppgaven venninnen skrev ga henne toppkarakter i standpunkt.

Se skolesystemet fra elevene sitt perspektiv. Vi tilpasser oss systemet, eleven gjør det han må for å få en god standpunktkarakter og et lavt fravær. Elevene er i en skole som kun har fokus på karakterer og lavt fravær. Med unntak av dyktige lærere, som vil at eleven skal lære i skolen.

Jeg ser hvordan samfunnets fokus på skole og skolens fokus på karakterer er destruktivt i livene til enkeltmenneskene rundt meg. Svake elever blir ikke sterke av et absurd karakterpress. Å innføre en fraværsgrense gjør ikke uinteresserte elever skoleinteresserte.

Å gjøre et dårlig skolesystem bedre med å innføre dårlige tiltak, fungerer ikke. Vi trenger et nytt skolesystem.

Les mer om

  1. Undervisning
  2. Ungdom
  3. Skole og utdanning
  4. Debatt
  5. Skole