Debatt

Bjørnar Moxnes stiller feil barnehagespørsmål | Robert Ullmann

  • Robert Ullmann
    daglig leder, barnehagestiftelsen Kanvas
Bjørnar Moxnes’ spørsmål i Stortinget representerer en unyansert forenkling av dagens barnehagesektor, skriver Robert Ullmann.

Moxnes spør hvor mye vi sparer på å ha færre ansatte i barnehagene våre. Så enkelt er det ikke.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

– Hvor mye sparer de fem store barnehagekonsernene årlig på å drive barnehager med en lavere gjennomsnittlig bemannings- og pedagogtetthet enn de kommunale?

Det spørsmålet stilte stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes (R) til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i forrige uke.

De fem store barnehagekjedene (deriblant stiftelsen Kanvas) hadde pr. desember i fjor en lavere bemannings- og pedagogtetthet enn de kommunale barnehagene.

Robert Ullmann er daglig leder i barnehagestiftelsen Kanvas.

Arbeidet med å sikre en høyere og jevnere barnehagekvalitet på tvers av kommuner og kommunal og privat sektor, er for alvor i gang.

Bemannings- og pedagognormen, som innføres i august, er et viktig ledd i denne prosessen. Det er også fokuset på urimelig profitt i sektoren, der Moxnes har vært en pådriver.

Les også

De store barnehagekjedene har størst overskudd og lavest bemanning pr. barn

Jeg vil nyansere

Men Moxnes’ spørsmål representerer en unyansert forenkling av dagens barnehagesektor. Jeg vil forsøke å nyansere bildet litt på vegne av barnehagestiftelsen Kanvas.

Stiftelsen Kanvas har i dag en noe lavere bemanning enn den nye normen: en ansatt på seks barn som er over tre år gamle, óg en ansatt på tre barn når de er under tre år gamle.

Det er en konsekvens av hvordan vi disponerer tilskuddene vi får.

Vi har en andel barnehagelærere på 50 prosent, én tilstedeværende leder i hver barnehage og vikar ved behov.

Oslo kommune har hatt en høyere bemanning, men de har en lav pedagogandel og styrerne har i mange tilfeller lederansvar for flere barnehager. Deres restriksjoner på bruk av vikar har innvirkning på den reelle bemanningen i barnehagen.

Les også

Barnehagene bør diskutere barneoppdragelse med foreldre med minoritetsbakgrunn | Fatima Mohammed

Vi ser en vilje

Spørsmålet er ikke hva de private barnehagene sparer årlig, men hva barnehagebarn taper på at både kommunale og private barnehager «effektiviserer» driften.

Kanvas innfrir den nye bemanningsnormen høsten 2018, selv om vi kan vente til august 2019. Vi opprettholder samtidig våre øvrige kvalitetsløfter, hvilket gjør at vi styrer mot underskudd både i 2018 og 2019.

Vi ser en politisk vilje til å stoppe kreative besparelser i barnehagesektoren og forventer at dette følges opp i de neste års statsbudsjetter.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Barnehagedekning
  2. Bemanning
  3. Privatisering
  4. Bjørnar Moxnes