Debatt

Kort sagt, onsdag 13. februar

  • Debattredaksjonen

Oslos byråd svikter kollektivtrafikken, mener Venstre. Tiltak mot mobbing etterlyses. Et svar til Statsbygg om åpne kontorlandskap i akademia. Matproduksjon i Norge. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Svar til Statsbygg om åpne kontorlandskap i akademia

Det virker som om administrerende direktør i Statsbygg, Harald Nikolaisen, antar at vi slett ikke forstår hva som er NTNUs egen virksomhets behov fremover. Nikolaisen skriver at han betrakter arealnormen som «en klok ramme». Har han registrert hva rektoren ved landets største universitet sier om åpne kontorlandskap i akademia?

NTNU står foran en stor utbygging i årene som kommer. Rektor Gunnar Bovim blir intervjuet om arealnormen i Adresseavisen (10. desember 2017). Her kommer det frem at han «i utgangspunktet regnet med at det lot seg gjøre å bygge innenfor normen». Videre uttaler Bovim følgende: «Men jeg har brukt mye tid på dette og er kommet til en annen konklusjon. Internasjonalt har jeg ikke sett veldig vellykkede eksempler på åpne landskap der vitenskapelig ansatte får gjort jobben sin godt.»

Enda en som ikke kjenner sin egen virksomhets reelle behov der altså. Merkelig.

Oscar Amundsen, professor, Institutt for pedagogikk og livslang læring og Trond Kongsvik, professor, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse


Oslos byråd svikter kollektivtrafikken

Det viktigste samferdselsprosjektet i Oslo er bygging av ny T-banetunnel. Men som kommentator i Aftenposten, Andreas Slettholm, skriver 8. februar, har det ikke vært noen offentlig debatt om hvor traseen skal gå. Likevel mener byrådsleder Raymond Johansen (Ap) det er useriøst når opposisjonspartier lanserer alternative forslag. Er det en god måte å sikre bredt flertall for et prosjekt som vil ha avgjørende betydning for utviklingen av byen vår?

Da jeg var nestleder i samferdsels- og miljøkomiteen mellom 2015 og 2018, etterlyste jeg gjentatte ganger at saken skulle komme til politisk behandling i bystyret, uten å få et ordentlig svar fra byrådet. Hverken Konseptvalgutredningen for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo (KVU Oslo-Navet)

eller Ruters strategiske plan kom til behandling, selv om begge var ferdige i 2015. Dermed ble det lagt lokk på viktige debatter som hvor ny T-banetunnel bør gå, hvor vi bør satse på nye trikkelinjer og hvor en eventuell ny bussterminal skal ligge.

Byrådet vil ikke høre hva de som bor i byen mener om disse spørsmålene. Venstre mener folk må komme til orde i en så viktig sak som trasé for ny T-banetunnel.

Guri Melby, stortingsrepresentant for Venstre, tidligere byråd for miljø og samferdsel i Oslo

Matproduksjon og virkelighet

Bonde og førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold, Harald Borgebund, oppfordrer i Aftenposten 3. februar til å «feire» at norske gårdsbruk legges ned i raskt tempo: «For samfunnet er det mest effektivt å samle produksjonen i de beste områdene (...) rundt Trondheimsfjorden, Mjøsregionen, Oslofjordområdet og Jæren (...) Landbruk utenfor disse områdene er basert på romantikk (...)

Landbrukspolitikken bør baseres på virkelighetens verden». Men er dette hele virkeligheten? Det kan være grunn til å nyansere:

  • Sett fra flatbygdene kan landbruket ellers i landet virke lite produktivt. Det samme gjelder landbruket «i de beste områdene« i Norge sett fra Jylland eller Skåne, som igjen er marginale sammenlignet med farmene i Canada, USA eller Australia.
  • Matproduksjonen kan ikke, slik Borgebund hevder, flyttes fra distriktene til flatbygdene. Jord og beiter ligger der de ligger, og nedlegging av gårder i Valdres eller Nordland fører ikke til økt produksjon på Toten. På verdensbasis er vi helt avhengige av produksjon også i marginale områder for å skaffe nok mat til en økende befolkning – i en tid da klimaendringer vil føre til lavere avlinger og økt sårbarhet.
  • Romantikk er også en del av virkeligheten. Tradisjoner, kulturlandskap, matkultur, lokalsamfunn og biologisk mangfold er like reelle verdier som maskiner og penger. Dessuten: Uten romantikk hadde vel hverken Borgebund eller jeg vært til.

Ole-Jacob Christensen, småbruker i Valdres og virkelighetsnær romantiker


Ruter har selv rasert tilbudet på T-banen til Vestli

I Aftenposten 4. februar skrives det om overfylte vogner på Vestli-banen. Kaoset skyldes ikke mangel på ny tunnel, men en villet utvikling fra Ruter selv.

Før omleggingen av rutenettet for noen år siden, fungerte Vestli-banen rimelig greit. Det var fulle tog i rushtiden, men to avganger i kvarteret mellom sentrum og Vestli holdt unna. Etter åpningen av Løren stasjon halverte imidlertid Ruter tilbudet til én avgang i kvarteret.
Enda verre er tilbudet tilbake fra sentrum i ettermiddagsrushet. Vognene er stappfulle og banen nesten alltid 5–12 minutter forsinket. Reisende kaster bort minst 30 minutter hver i uken med å vente på de forsinkede avgangene mot Vestli.

Ruter har tidligere forsvart halveringen av tilbudet med at de i kan kjøre flere avganger på andre baner. Det ser passasjerene på Vestli-banen lett: Mens man venter på den forsinkede banen til Vestli, kjører det gjerne to avganger til Mortensrud forbi - alltid med ledige sitteplasser.

Thor Tellefsen, Oslo


Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Debatt
  3. Mobbing
  4. Arbeidsmiljø