Hennes kompetanse, ifølge Aftenposten: God på selvpromotering og Facebook | Susanne Kaluza

 Anita Krohn Traaseth.

I 8. marsuken minner Harald Stanghelle oss om hvordan kvinner og menn fortsatt omtales og vurderes annerledes.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

«Ingen kan frata Anita Krohn Traaseth at hun er en drivende dyktig bruker av sosiale medier og en ivrig profilskaper.»

Dette var alt Aftenpostens kommentator Harald Stanghelle (62) hadde å si om kompetansen til administrerende direktør Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge i en kommentar om hennes rolle.

Susanne Kaluza.

Den mannlige styrelederen omtales som «en meget respektert og dyktig næringslivsleder», samtidig som Traseth reduseres til «god til å bruke Facebook og å selvpromotere».

Stanghelles kommentar føyer seg dessverre inn i et større bilde der kvinnelige og mannlige ledere omtales og vurderes annerledes.

Da Stanford University undersøkte et hundretalls medarbeidervurderinger i fire store teknologiselskap, avdekket de at kvinner mottok 2,5 ganger så mange kommentarer om at de hadde «en aggressive kommunikasjonsstil» sammenlignet med sine mannlige kolleger. Kvinnene fikk i tillegg halvparten så mange referanser til sin faglige ekspertise. Ledere vurderte også prestasjonene til kvinner som et resultat av teamarbeid dobbelt så ofte som hos menn.

Undersøkelsen Women in The Workplace, utført av Leanin.org og McKinsey, viste at kvinner ber om tilbakemeldinger like ofte som menn, men sjeldnere får det. Kvinner har også mindre adgang til seniorledere generelt.

Likte ikke Heidi ...

En annen interessant undersøkelse er historien om Heidi og Howard. Studenter ved Harvard Business School ble presentert for en fortelling om en suksessfull leder, basert på techsjefen Heidi Roizen. Klassen ble delt i to, Den ene halvparten av klassen fikk historien om Heidi. Den andre fikk akkurat den samme historien, men med en mannlig hovedperson kalt Howard.

... men Howard var sympatisk

Resultatene av eksperimentet var oppsiktsvekkende: Studentene likte ikke Heidi, og ville hverken jobbe for eller ansette henne. Mens Howard ble vurdert som sympatisk og en sjef studentene gjerne ville jobbe for, ble Heidi stemplet som egoistisk.

I februar 2015 gjennomførte Markedshøyskolen samme eksperiment på norske studenter, med et fornorsket case. Denne gangen het sjefen studentene skulle vurdere «Hanna» og «Hans». Resultatene viser at også norske studenter vurderer kvinner og menn i næringslivet ulikt.

Studentene likte Hanna dårligere enn Hans og syntes Hanna var enn dårligere leder enn Hans, til tross for at den eneste forskjellen mellom dem var navnet.

At Traaseths i løpet av tiår som næringslivsleder uomtvistelig har levert gode resultater, nevnes i Stanghelles kommentar ikke med et ord, selv om det i aller høyeste grad hadde vært relevant:

  • Årsrapporten til Innovasjon Norge fra 2016 viser økende leveranser og fallende kostnader.
  • 25 prosent flere bedrifter har fått støtte til å satse internasjonalt.
  • Saksbehandlingstiden er redusert fra 60 til 4 dager.
  • Satsing på bærekraft har økt, med grønne bevilgninger opp fra 38 til 47 prosent på ett år.
  • Selskapet ble i tillegg kåret til landets mest attraktive arbeidsplass blant økonomer i fjor, foran tungvektere som DNB.

Hjemme i Norge har likestillingskampanjen «Hun Spanderer» satt søkelyset på hvordan ubevisst kjønnsdiskriminering i høyeste grad fortsatt er til stede i norsk næringsliv.

Fra før vet vi at norsk presse også har et stykke igjen å gå. Da Global Media Monitoring Project i 2015 telte antall kvinner intervjuet i fem norske papiraviser, seks nettmedier, fire TV-nyhetssendinger og tre radiosendinger på en tilfeldig dag, var andelen kvinner 24 prosent.

Da blir omtalen av de kvinnelige lederne som faktisk når nyhetsplass desto viktigere.

Ord som betyr noe

For Harald Stanghelle er administrerende direktør Anita Krohn Traaseth ikke «flink» til å bygge profil en gang, bare «ivrig». Språk er makt. Ordene vi bruker på å beskrive ledere er med på å definere synet vårt på nettopp disse. Hvordan kvinner omtales i mediene betyr noe.

Da er det viktig at en av landets største aviser er den makten litt mer bevisst.

Les også: