Bedriftslegen, ikke fastlegen, bør være den som sykmelder | Liv Haugli

  • Liv Haugli
Bedriftslegene har bred kunnskap om arbeid og helse og vil derfor være de beste til å sykmelde, skriver innleggsforfatteren.

Fastleger sykmelder uten å ha noen kjennskap til arbeidsplassen eller arbeidsoppgavene!

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Fastlegene har for mange arbeidsoppgaver og jobber i snitt mer enn 50 timer i uken. Dette går ut over rekrutteringen, og vil nok også ha konsekvenser for kvaliteten i i tjenesten.

Fastlege Bjørn B. Hansen foreslår i Aftenposten 21. august at fastlegene fratas oppgaven med sykmelding – da de likevel bare skriver ut sykmeldinger slik pasientene ber om, og det ikke er noe medisinsk vurdering som ligger til grunn.

Når fastleger skriver ut en sykmelding sier de at pasienten har en type jobb eller arbeidskrav som ikke er forenlig med sykdommen eller skaden. Men fastlegene kjenner svært sjelden til hvilke arbeidskrav den ansatte har og hvilke muligheter arbeidsplassen har til å tilrettelegge.

De fleste sykmelder uten å ha noen kjennskap til arbeidsplassen eller arbeidsoppgavene!

Les også

Gi befolkningen direkte tilgang til psykologer med refusjonsrett

Bedriftsleger best til å vurdere

Bedriftslegene er de som kjenner arbeidsplassen. De vet hvilke helsekrav som stilles for at vedkommende skal kunne klare jobben, og de vet hvilke muligheter arbeidsplassen har for å tilrettelegge. Bedriftslegene har bred kunnskap om arbeid og helse og vil derfor være de beste til å sykmelde.

Noen vil hevde at bedriftsleger er kjøpt og betalt av arbeidsgiver og derfor ikke er egnet til å ta den ansattes perspektiv. Bedriftshelsetjenesten har imidlertid i henhold til Arbeidsmiljøloven en fri og uavhengig stilling. For i enda større grad å sikre en fri og uavhengig stilling bør bedriftshelsetjenesten finansieres av det offentlige.

Les også

Er landets fastleger helt uten medisinsk kompetanse?

Bivirkninger av fravær

En stor andel av de sykmeldte er sykmeldte fordi de er engstelige for at plagene kan bli forverret hvis de jobber. Dette er svært sjelden riktig, men bivirkningene av langtidssykefravær er imidlertid store – og pasientene blir sjelden informert om dette.

God oppfølging av sykefravær krever at legen har god tid. Tid til å innhente kunnskap om arbeidsplassen, arbeidskrav og muligheter for tilrettelegging, tid til gode samtaler med pasienten og tid til å forsikre pasienten om at arbeid ikke er farlig. Bedriftslegen har større muligheter for å sette av nok tid til dette viktige arbeidet.

Jeg vil foreslå at NAV setter i gang et forsøksprosjekt i ett eller flere fylker hvor bedriftslegene, ikke fastlegene, er de som sykmelder.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.