Debatt

Vis toleranse for dem som ikke håndhilser på kvinner | Smaira Iqbal

  • Smaira Iqbal
    leder, kvinnekomiteen i Islamsk Råd Norge (IRN)
I et mangfoldig samfunn som Norge bør man ha større forståelse for hvordan et individ praktiserer sin tro, skriver Smaira Iqbal.

Vi støtter Likestillings- og diskrimineringsombudet. Det trengs saklige bevis for å si opp en lærervikar.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Oppslaget i Dagsavisen 7. august som omtaler en vikar ved en barneskole som mistet jobben fordi han ikke ville håndhilse på sine kvinnelige kolleger, skaper overskrifter. Det er forskjellige syn på avgjørelsen.

Smaira Iqbal er leder for kvinnekomiteen i Islamsk Råd Norge (IRN).

For noen muslimer i Norge er det en praksis at man ikke håndhilser på det motsatte kjønn, uten at det skal bety at man undertrykker vedkommende. Det handler mer om å respektere hverandres intimitet, og her har enhver rett til å sette en grense for seg selv uten at man skal betvile intensjonen til vedkommende.

Les også

Mer om saken: Muslimsk lærervikar nektet å håndhilse på kvinnelige kolleger – måtte slutte i jobben

Sosial kontroll

I et mangfoldig samfunn som Norge bør man ha større forståelse for hvordan et individ praktiserer sin tro, og det er helt klart at det er mangel på kunnskap om temaet i ulike samfunnsinstitusjoner.

Å forlange at vikaren, som Dagsavisen har kalt «Josef», endrer sin praktisering for å kunne beholde jobben, er en form for sosial kontroll som absolutt bør unngås i samfunnet, og spesielt i arbeidslivet.

Ifølge oppslaget har «Josef» blitt utsatt for rasistiske verbale angrep fra skolebarn. Dette er svært alvorlig. Her burde skolen gå foran som et godt eksempel for å bekjempe mobbing, rasisme og hatytringer, fremfor å avslutte vikariatet.

Barnas syn på muslimer

Det er skuffende at Oslo Arbeiderparti stiller seg bak denne oppsigelsen. Et parti med mange velgere som har minoritetsbakgrunn, og med majoriteten av landets muslimer i ryggen, burde vise mer toleranse og forståelse i saken. En slik støtteerklæring gir grobunn for at negative holdninger mot muslimer blant disse barna får fotfeste.

Arbeidsmiljølovens paragraf 4-2 pålegger arbeidsgiver å ta individuelle hensyn ved organisering, tilrettelegging av arbeidet og selvbestemmelse. Det virker mistenkelig at skolen bruker håndhilsing som grunnlag for ikke å forlenge vikariatet da dette var kjent for ledelsen i ansettelsesprosessen.

Vi støtter Likestillings- og diskrimineringsombudets syn på denne saken om at det må foreligge saklig bevis for oppsigelse og at dialog er en viktig metode for å få en arbeidsplass med ansatte med ulik religion og etnisitet til å fungere godt sammen.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Religion
  2. Kjønn
  3. Likestilling
  4. Likestillings- og diskrimineringsombudet