Kort sagt, onsdag 20. mars

Ullevål-alternativet. EAT-dietten. Forskeres bruk av taxikort. Dette er dagens kortinnlegg!

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Skal belyse Ullevål-alternativet frem til juni

I Aftenposten 15. mars har Aina Stenersen, fraksjonsleder for Fremskrittspartiet i helse- og sosialkomiteen Oslo bystyre og Lene Haug i Redd Ullevål sykehus og nestleder i Helsepartiet et innlegg om nye sykehusbygg i Oslo som gir et feilaktig bilde av prosessen. Vi skal ikke avklare dette på fem uker, men ha et godt beslutningsgrunnlag klart til vårt styremøte i juni.
Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok 31. januar i år følgende:

«Styret viser til stemmeforklaring fra de tillitsvalgte ved behandling av konseptrapporten i prosjektets styringsgruppe og ber om at Ullevål belyses som alternativ lokalisering til Gaustad, med samme virksomhetsinnhold.»
Dette punktet er det Helse Sør-Øst RHF som skal svare på overfor styret, og ikke Oslo universitetssykehus. Helse Sør-Øst RHF har på bakgrunn av dette bedt Oslo universitetssykehus om en leveranse med frist 12. april. Oslo universitetssykehus skal gi en oppsummering av det arbeidet som er gjort i tidligere faser, samt faglige vurderinger knyttet til en eventuell gradvis samling på Ullevål. Prosjektorganisasjonen skal arbeide parallelt med Oslo universitetssykehus, og Helse Sør-Øst RHF vil arbeide med denne saken frem til styremøtet i juni 2019.

Det er altså helt feil å fremstille det som om Helse Sør-Øst RHF kun skal bruke fem uker på å belyse Ullevål som alternativ til Gaustad.

Gunn Kristin Sande, kommunikasjonsdirektør Helse Sør-Øst RHF


Stordalen og Stoltenberg – ta til fornuft!

Ifølge Gunhild Stordalen, EAT og støttespiller Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet, skal EAT-dietten fremme et såkalt sunt kosthold. Kostbehandlingsprogrammet ‘kostholdsplanleggeren.no’ (Helsedirektoratet) viser noe annet, nemlig at EAT-dietten vil gi oss for lite av livsviktige næringsstoffer som vitamin D, jod, jern og kalsium. Inntaket kan også bli for lavt av selen, lange omega-3 fettsyrer og flere andre. Vegan EAT-dietten (uten melk, kjøtt, egg og fisk) vil være alvorlig for folkehelsen.

Allsidighet viktig

Allsidig og næringsrikt kosthold er spesielt viktig for barn og ungdom i vekst, gravide og unge kvinner, samt eldre (over 65 år) og syke. Forskning viser at hvis mor får for lite jod under svangerskapet, kan det føre til at barnet får nedsatt IQ, vekst, hørsel osv. Alle virkemidler må tas i bruk for å forhindre dette! Gjør noe nå i Helsedirektoratet! For lavt inntak av blant annet jern vil også ha uheldig virkning på utviklingen av barnet i mors mage. Kostrådene må differensieres til ulike aldersgrupper, og noen middelaldrende menn og kvinner (under 65 år) kan gjerne minske sitt inntak av rødt kjøtt.

Nordmenn har i all tid spist fisk, melk og kjøtt som sikret de viktige næringsstoffene. Det vil være et stort eksperiment på vår befolkning, et eksperiment som ikke er utført tidligere, hvis Stordalen/Stoltenberg/helseautoriteter får gjennomslag for en uvanlig diett her i landet uten dokumentert helseeffekt.

Anna Haug, Odd Magne Harstad og Bjørg Egelandsdal, alle professorer ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)


Forskningstid i taxi

Det kan få ringvirkninger når profilerte personer, som professor Nils Chr. Stenseth, utnytter statens regelverk på en uheldig måte. Dette er et system som i stor grad ikke er bygget på tillit, men på kontroll, og enkeltpersoners kritikkverdige håndtering kan føre til at det blir enda mer byråkrati og kontroll i forskernes hverdag. Det er allerede annonsert at Riksrevisjonen skal inn i bildet, og at Universitetet i Oslo (UiO) skal skjerpe rutinene.

Dette aspektet har så langt jeg har registrert, ikke kommet frem i debatten. Stenseth begrunner sine taxiturer blant annet med behovet for å utnytte tiden og ha plass til dokumenter i baksetet. Suksess i forskningen avhenger av mange faktorer, og tiden – eller bruken av den – er selvsagt viktig. Men reisetid til og fra jobb er neppe en kritisk faktor i Stenseths karriere. Det er mange anerkjente forskere, som universitetsdirektøren ved UiO påpeker, og de bør honoreres i form av lønn og ikke med sjenerøse utgiftsrefusjoner.

Det er ikke relevant å sammenligne en slik bruk av taxi med taxitransport av idrettstopper, som Iver B. Neumann gjør i forskerforum.no (12. mars), eller transport av personer som arbeider i vernede bedrifter, som Elin Ørjaseter gjør i Dagsnytt 18 (13. mars). Kampen om ressurser og tid er en del av forskernes hverdag. Det er uheldig at en fremragende forsker på tampen av sin karriere utnytter et system på en kritikkverdig måte og dessuten skylder på administrasjonen når brudd blir avdekket. Økte kontrollrutiner passer dårlig med forskernes behov for mindre byråkrati og en større grad av tillit.

Trine B. Haugen, professor, Oslo Met – storbyuniversitetet