Debatt

Europa vil flytte asylinstituttet til Afrika | Sophie Haaland Matlary

  • Sophie Haaland Matlary
    Sophie Haaland Matlary
    statsviter
Tysklands rikskansler Angela Merkel var blant statslederne som var til stede på toppmøtet mellom EU og Den arabiske liga i Egypt.

Det kan være en løsning, men kun dersom den styres av FN, skriver Sophie Haaland Matlary.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

EU har nettopp avholdt et toppmøte i Egypt med Den arabiske liga, ledet av EU-formann Donald Tusk og Egypts president Al-Sisi.

Nesten alt som kunne krype og gå fra EU var tilstede: 24 av 28 statsledere, inkludert Angela Merkel og den travle Theresa May. Dette tilsier at spesielt viktige saker skulle tas opp.

Man snakket om handel, samarbeid og migrasjon, het det, og begge parter understreket at møtet var en stor suksess.

Den egentlige agendaen

Men hva var den egentlige agendaen for møtet? Svaret er ikke vanskelig å finne. For EU handler det om å stoppe migrasjon fra spesielt Afrika til Europa. Da kan et mektig land som Egypt være en viktig partner.

Sophie Haaland Matlary er statsviter og ansatt i Politiets Utlendingsenhet. Synspunktene er hennes egne.

Men rekylet fra møtet kom i form av et lekket dokument fra organisasjonen for afrikanske land, Den afrikanske union. I dette dokumentet, som er lekket til The Guardian og omtalt der 26. februar, leser vi at Europa vil outsource asylinstituttet til Afrika, spesielt til Sahel-statene.

Den afrikanske union er irritert over ikke å ha blitt konsultert, sies det, og over at mange av dens medlemmer er i direkte prosesser med EU-land om en slik ordning nå. Det kan ikke utelukkes at disse sier ja til dette for pengenes skyld.

– Ikke Europas bakgård

Men å sette bort asylsøkeprosessen til andre land enn der man søker, er en slags postkolonial tankegang. «Vi er ikke Europas bakgård», påpekes det.

Dokumentet fra Den afrikanske union er både en reaksjon på å være utelatt som forhandlingspartner og et innspill til forhandlinger med EU. Ved å gjøre seg kostbar, bokstavelig talt, er man i en god forhandlingsposisjon, og det med god grunn. For mye står på spill her.

For Europa er det nødvendig å ødelegge alle insentiver til å migrere til regionen.

De aller fleste som kommer, er afrikanske migranter og ikke politiske flyktninger, ei heller krigsflyktninger fra Syria.

Migranter får ikke asyl og skal derfor returneres, men erfaringen viser at når man er ankommet, er det ikke lett å returnere folk, for det avhenger av hjemlandets vilje til å ta tilbake sine borgere.

Les også

En del migranter vet godt at de ikke fyller kravene for asyl. Likevel kommer de. Hvorfor? | Frode Forfang, UDI-direktør

Returtallene for avslåtte asylsøknader er veldig lave i forhold til antall avslag.

Derfor vil Europa at asylsøkingen skal outsources: At man skal søke i Afrika og ikke ved en grense i Europa.

Europa gjør seg farlig avhengig av andre land

Det er politisk umulig for et liberalt demokrati å avskaffe retten til å søke politisk asyl, men i vår tid misbrukes denne retten i stor skala.

Hvis man ønsker å endre på asylinstituttet i Europa, vil man måtte sette hele instituttet ut til regionale sentre, og som konsekvens av det vil migrasjonen til Europa stoppe opp.

De vil da kunne avvises på grensen og instrueres om å dra tilbake til Afrika for å søke politisk asyl derfra.

Dette er jo egentlig helt absurd. Er man virkelig i livsfare i Afrika, altså en som trenger asyl, kan man jo ikke dra tilbake til dette livsfarlige stedet og søke asyl.

For Europa er det genialt å kvitte seg med migranttilstrømningen ved å fjerne muligheten til å søke asyl her, men samtidig gjør man seg farlig avhengig av land som Tyrkia, Libya og andre land man gjør slike avtaler med.

Alt kan bli prisgitt lokale banditter

Videre er dette Europas problem og ikke Afrikas. Disse sentrene skal drives av FNs Høykommissær for flyktninger og IOM, FNs migrasjonsorganisasjon, og det innebærer at vertslandet er villig til å stoppe migranter og asylsøkere fysisk og internere dem i slike sentre.

Alt kan derfor lett bli prisgitt militser og lokale banditter på stedet, slik vi har sett i Libya.

IOM flyr migranter hjem og hjelper dem økonomisk, men har ingen makt i sentrene.

Les også

Vi trenger færre monomane, overspente debatter om innvandring, integrering og islam | Knut Olav Åmås

Avtalen med Tyrkia virker, med tanke på at antall ankomster til Europa er blitt redusert med 90 prosent siden 2015. Men EU må samarbeide med autokratier og militser for å få til dette, og kostnaden er høy.

Alternativet er at EU greier å kontrollere Schengen-grensen, noe som ikke er realistisk. Så lenge man kan søke asyl på EU-grensen, blir man ikke stoppet.

Bør drives av FN

Kjernen i problemet må adresseres dersom man skal finne en løsning, og kjernen er Vestens konstruerte tanke om retten til å søke asyl i Europa.

Selv om møtene i Marrakech og Sharm el Sheikh ikke har vært spesielt vellykkede, kan regionale transittsentre muligens være en løsning for asylsøkere - men kun dersom de er styrt av FN. Da blir det ikke enkeltlands ansvar, og kvotene blir jevnt fordelt. Når hver land bestemmer egne kvoter, får vi noe som heter «a race to the bottom»: Hvert land vil ta imot færrest mulig asylsøkere.

Men en slik løsning betinger at alle FNs medlemsland er med på kvoter, noe de fleste land ikke er, slik vi så da Global Compact on Migration ble diskutert i Marrakech i fjor.

Videre er det et problem hvis alle vil til Europa. I 2015 befant 50 prosent av Syrias utdannede befolkning seg i Europa. Det er et enormt tap for Syria. I et slikt perspektiv er kvoteflyktninger noe man skal ta i små kvanta.

EUs politikk om å skape regionale sentre for asylsøking er derfor ikke dum. Men slike bør finnes flere steder på kloden og drives av FN, og med en internasjonal politikk i bunn hvor land tar inn kvoteflyktninger, og ikke minst virkelig bidrar til standarden på slike sentre.

Ute av øye kan ikke være ute av sinn.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Asylpolitikk
  2. Migrasjon
  3. Innvandring