Det er galskap å rive Y-blokken

Y-blokken er navet som setter byen i bevegelse, skriver Einar Dahle.

Høyblokken og Y-blokken hører sammen. Europas mest interessante modernistisk byrom må ikke ødelegges. Kan regjering, statsråd og Statsbygg ha slikt på samvittigheten?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Debattmøter— og avisinnlegg i løpet av høsten har vist de gode grunner for ikke å rive Y-blokken. Y-blokken bør være en premiss i planleggingen.

Einar Dahle.

Y-blokken er navet som setter byen i bevegelse. Konseptvalgsutrederne har tatt feil, ukritisk akseptert gale forutsetninger og manglet skjønn og faglig styrke til å stå imot Statsbyggs ensidige teknokratsyn.

Høyblokken og Y-blokken sammen med «Kanten», skrenten opp mot gamle Hammersborg, utgjør tomtens topografi og topologi, og er like selvfølgelige som gateløp, brannstasjon, Ring 1 og sikkerheten.

Erling Viksjø, arkitekturen og kunsten

Erling Viksjøs bygninger er forbilde på holdbarhet, dyktig håndverk, arkitektonisk kvalitet, kunst og komposisjon. Slikt kan man ikke rive.

Regjeringen lar målbare verdier, tall og priser, gå foran de umålbare verdier: Estetikken, kunst og kultur.

Erling Viksjø hadde dristige byggherrer og dyktige rådgivere og medarbeidere. Hans samarbeid med begavede unge kunstnere med kontakter til Pablo Picasso resulterte i minneverdige bygninger med kunstverk integrert i arkitekturen.

Oslo en modernistisk by

Oslo er en by med kunst og arkitektur i verdensklasse.

Y-blokken er en av disse, vestibylen og korridorene er sjeldne og innbydende rom.

Oslo ble ikke bombet under 2. verdenskrig, og har derfor en unik bygningsarv fra mellomkrigstidens djerve modernisme, funksjonalismen.

Byen er fattig på middelalder, men rik på historisme og modernisme og det første modernistiske byplangrepet i den tette byen kom med Regjeringskvartalet.

Dette er kunst, byggekunst og byplankunst. Vi får aldri et slikt byrom igjen, ikke slike bygninger heller; velkomponert, monumental sen-modernisme.

Høyblokken og Y-blokken hører sammen

Høyblokken og Y-blokken hører sammen som et moderne romlig kunstverk hvor arkitektur hvori-opptatt byplan og kunst er vevd sammen til et uoppløselig hele. Betongen er bearbeidet, forfinet, kultivert.

Dette er hverken brutalisme eller brutal arkitektur, men ærlig sådan, og som viser hva huset er laget av.

Regjeringskvartalet er en monumental komposisjon verdig et åpent, moderne, demokrati.

Figur – grunn komposisjon

Erling Viksjø ønsket å lindre konflikten mellom Trefoldighetskirken og Deichmann. Kirken som den viktigste så han som en figur-grunn-komposisjon mot høyblokkens rastrerte fasade.

Y-blokken var tidlig inne i byplankomposisjonen som giver av tre byrom: Ett for kirken, ett for biblioteket og ett for Høyblokken, igjen som et figur-grunnkonsept hvor bygningene reiser seg fra en rastrert flate.

Komposisjonen trenger luft. Derfor må Y-blokken bli stående.

Steng på— og avkjøringsrampen til Ring 1. Flytt ut brannstasjonen. Vi har revet nok i denne byen.

Les også:

Nyhetssak:

Les også

Arkitektfamilie vil stoppe rivingen av Y-blokken

Karianne Bjellås Gilje:

Les også

Ettertiden vil dømme oss om Y-blokken rives

Nyhetssak: