Debatt

Flysikkerheten er under press

  • Petter Førde
Norsk Flygerforbund er i tiden etter AirAsia-ulykken blitt kontaktet av en rekke mediehus. Vi ønsker å avstå fra teorier inntil ferdskriveren er analysert av fagfolk og en offisiell rapport er utgitt, skriver Petter Førde.

Med så små marginer som flybransjen opererer med, er det naivt å tro at ikke kostnadsbesparelsene også finnes på sikkerhetssiden.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I Aftenposten 5. januar kritiserer Elin Ørjasæter Norsk Flygerforbund for det flysikkerhetsarbeidet forbundet gjør. Akkurat det samme gjorde Trygve Hegnar i Finansavisen 2. januar.

Petter Førde.

Etter å ha lest deres innlegg står det klart for oss at de dessverre ikke besitter nevneverdig innsikt eller kompetanse i bransjen de beskriver.

Mangler faglig innsikt

Norsk Flygerforbund setter pris på journalister som skriver skarpe innlegg og som dermed setter søkelys på uheldige samfunnsproblemer. Forutsetningen for en god debatt er imidlertid at journalistene har et minimum av faglig innsikt i emnet de beskriver.

Både Ørjasæter og Hegnar hadde blitt klokere av å lese boken Fritt Fall , skrevet av Aftenposten-journalist Pål Vegard Hagesæther.

Marginene presses

Ørjasæter kaster i Aftenposten sin spisse penn etter leder av flysikkerhetskomiteen i Norsk Flygerforbund.

Kanskje fordi fokus nok en gang settes på sikkerhet og på farene forbundet mener truer når sikkerhetsmarginer blir et konkurranseelement.

Marginer presses når trening, og øving på kompliserte nødscenarioer reduseres til et minstenivå. Marginer presses når medbrakte drivstoffreserver i mange flyselskaper tvinges ned til det minste lovlige nivå.

Det er svært hyggelig at antallet tapte liv i luftfarten er lavt. Det er derimot hasardiøst å la flysikkerhetsarbeidet hvile fordi statistikken er så god.

Vi flyvere er opptatt av sikkerhet, også fordi det angår oss selv. Ørjasæter synes å mene at aktive flyvere ikke kan uttale seg om flysikkerhet. Profesjonelle førstelinjearbeidere – de som kjenner problemene best – skal altså være inhabile?

Vente på analyse av ferdskriver

Norsk Flygerforbund er i tiden etter AirAsia-ulykken blitt kontaktet av en rekke mediehus. Forbundet har forsøkt å forklare dynamikken etter en flyulykke, og vi har forklart enkelte faglige elementer mediene har spurt om. Teorier ønsker forbundet å avstå fra inntil ferdskriveren er analysert av fagfolk og en offisiell rapport er utgitt.

Forbundets flysikkerhetskomité har gjennom året gjentatte ganger rettet oppmerksomheten mot uheldige konsekvenser av dagens sikkerhetstenkning.

Det er etter hvert blitt en kamp for å følge minstegrensene på alle områder, alt for å senke kostnadene.

I dag bruker flere flyselskaper midlertidige ansettelser av piloter og kabinpersonale. «Ansettelsene» er gjennom vikarbyråer, med redusert trygghet som følge. Det er ingen tvil om at ansettelsesformen har klare flysikkerhetsmessige implikasjoner.

Rapporterings— og stoppkulturen kommer i konflikt med individets frykt for å havne i søkelyset ved en forsinket eller innstilt flyvning.

Det vil være naivt å tro at ansettelsestryggheten ikke har betydning for en pilot som føler seg usikker på om en rapport om et flysikkerhetsmessig forhold medfører at han eller hun får fornyet sin kontrakt.

Vi ønsker ikke at flyvere skal måtte veie konsekvenser for sin personlige karrièremessige fremtid opp mot den profesjonelle vurdering av den operative situasjonen.

Korteste og billigste rute

Det kan være lett å tro at nedskytningen av en Boeing 777 over Ukraina ikke har noe med flysikkerhetsarbeid å gjøre. Norsk Flygerforbund er uenig i dette, vi tror at passasjerene, de pårørende og besetningen fortjener en dypere forklaring enn som så.

Noen flyselskaper hadde lenge før nedskytningen fant sted valgt lengre – og dyrere – flyruter, som ikke tok dem inn over Ukraina.

Noen flyselskaper valgte korteste og billigste rute, og siden ingen myndighet nektet dem å fly der, så mente de vel at det var trygt nok.

Med så små marginer flybransjen opererer med, er det naivt å tro at ikke kostnadsbesparelsene også finnes på sikkerhetssiden.

Flere meninger? Les hva debattredaktøren anbefaler.

Les også:

Aftenposten-journalist Pål Vegard Hagesæther kommenterer:

Les også

Flybransje i skipsfartens kjølvann

Nyhetssak:

Les også

  1. Hvorfor er det så vanskelig å spore opp savnede fly?

  2. Smuglet våpen eller farlige stoffer gjennom sikkerhetssjekken på Tysklands største flyplass på annethvert forsøk

Les mer om

  1. Debatt