Debatt

Domstolene trenger full uavhengighet! | Iver Huitfeldt

  • Iver Huitfeldt
    Pensjonert lagdommer
Det er dommere som nå står for hugg, med enda større køer som følge, skriver debattanten.

Domstolene bør løsrives fra Justisdepartementet og få full uavhengighet med sitt eget budsjett.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Aftenposten skrev 6. februar om krisen i Borgarting lagmannsrett: «Slår alarm om utviklingen i Norges største ankedomstol: Bryter lovpålagte frister med måneder og år». Den skyldige er selvfølgelig Stortinget som ikke har bevilget midler nok til at de fristene de folkevalgte selv har vedtatt, kan overholdes!

Domstoladministrasjonen (DA) har i mange år måttet tåle budsjettreduksjoner på grunn av Avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen (ABE-reformen). Som følge av at domstolene er behandlet likt med forvaltningen, er DAs budsjetter i årene 2015–2017 kuttet med rundt 40 millioner kroner.

  • Førstestatsadvokaten i Oslo om ventetiden i Norges største ankedomstol: - Litt meningsløst

En del av forvaltningen?

Ikke bare behandles domstolene som en del av forvaltningen, det er gått så langt at de også omtales som om de virkelig er det. NRKs nettavis meldte 29. juni 2017 at DAs direktør i et brev til justisministeren hadde bedt om at domstolene blir unntatt fra eller får redusert omfanget av ABE-reformen: «noe Ellingsen i Frp blankt avviser». Han ble sitert: «Stortinget vedtar lovene i Norge, og Stortinget vedtar budsjettrammene. De som jobber i de ytre etatene har da to muligheter; enten å gjøre oppdraget sånn som det er beskrevet, eller gjøre noe helt annet».

Nedlatende tone fra Ellingsen

Det er meget alvorlig at Jan Arild Ellingsen omtaler domstolene som en av de mange «ytre etatene». Dessuten, skjønner han ikke at det må være samsvar mellom pålagte oppgaver og tildelte midler?

Ellingsens uttalelser ser dessverre bare ut til å speile en tankegang som er utbredt og som bekreftes ved at domstolene er lagt til Justisdepartementet. Den nedlatende tonen leder tankene til behandlingen av domstolene og dommere i Polen og Ungarn – sikkert en arv fra kommunisttiden da domstolene var et lydig redskap – en del av forvaltningen!

Effektivisering

NRKs nettavis meldte 19. september 2017: «Høyesterett slår alarm om juristmangel». Ifølge Høyres Peter Christian Frølich tok Stortinget «bekymringsmeldingen» alvorlig, men la til at: «heller ikke domstolene kan vernes mot effektivisering.» Nei, effektiv, men rettssikker produksjon har vært i fokus i alle de 20 årene jeg har vært dommer.

Den elektroniske «dividenden» er allerede «tatt ut». Norge er allerede «europamester» når det gjelder lavt forholdstall dommere/øvrige ansatte. Prognosen for 2018–2019 er et ABE-kutt på rundt 30 millioner kroner. Det er dommere som nå står for hugg, med enda større køer som følge.

Full uavhengighet

I Jeløya-plattformen heter det at: «domstolene skal ha kapasitet til å behandle saker i tråd med lovbestemte frister». Dette er faktisk en «tilståelse» – en sjelden erkjennelse av at Stortinget har sviktet. Men denne situasjonen skulle aldri fått anledning til å utvikle seg!

Det er ikke uvanlig at domstolene opplever «tilbakefall». Det sikreste for å forebygge et budsjettmessig tilbakefall fra Stortingets side er at domstolene løsrives fra Justisdepartementet og får full uavhengighet med sitt eget budsjett!


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Domstolene
  2. Justisdepartementet
  3. Jan Arild Ellingsen
  4. Peter Christian Frølich