Det er ikke forsvarlig å åpne skolene

Vi ser ingen tegn til at det vil være forsvarlig å gjenåpne skolene etter påske, skriver David Løvbræk, fylkesleder i Norsk Lektorlag Oslo.

Hvordan kan man vite at det er trygt?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV), sa på pressekonferansen mandag 15. mars at etter påske så vil skolene tilbake på rødt nivå. Dette ble gjentatt både én og to ganger.

Lektorlaget i Oslo undres over dette. Hvordan kan byråden forskuttere tre uker frem i tid at det vil være trygt å gjenåpne ungdomsskoler og videregående skoler 6. april?

Uholdbar situasjon

Det må riktignok sies at vi setter pris på at byråden vil gi oss forutsigbarhet. Et godt skoletilbud forutsetter forutsigbare og klare rammer, og det har vi ikke hatt i år.

I løpet av de ti første skoleukene etter nyttår har de videregående skolene i Oslo gjennomgått fem skifter mellom ulike smittevernnivåer. Det gir en uholdbar situasjon for elever og ansatte i skolene.

Lektorlaget har gjentatte ganger understreket at elever, lærere og skoleledere har behov for å vite hvordan neste skoledag og neste skoleuke vil være. Forhåpentlig betyr byrådens utsagn at hun nå forstår at skolene ikke kan fortsette å bli kastet mellom ulike smittevernnivåer.

Skyhøyt smittenivå

Men hvordan kan hun 15. mars love å gjenåpne skolene 6. april? Hvordan vet hun at smittetrykket vil være lavt nok til at det er forsvarlig å gjenåpne skolene?

David Løvbræk, fylkesleder i Norsk Lektorlag Oslo.

Norsk Lektorlag i Oslo ser ingen tegn til at det vil være forsvarlig å gjenåpne skolene etter påske. Tvert imot peker de fleste piler i feil retning: Smittetrykket i Oslo er nå skyhøyt.

Noen bydeler har et lavere smittetrykk enn andre, men alle bydeler er blodrøde, og de har mellom 300 og 1700 smittede pr. 100.000 innbyggere. Ifølge Folkehelseinstituttet tilsvarer mer enn 400 smittede pr. 100.000 «ukontrollert spredning».

De siste ukene har smitten vært stigende. Antallet elever og lærere i karantene har økt voldsomt. Antallet ansatte i skolen som er sykmeldt, har steget betydelig. Rektorene melder om at de må bruke mye av arbeidstiden sin til smittesporing, siden helsemyndighetene ikke har kapasitet til å gjøre dette raskt nok selv.

En skole som kneler

I mange klasser på videregående møter kun halvparten av elevene til fysisk undervisning. Lærere utsettes for en arbeidshverdag der det ikke er mulig både å overholde smittevern og samtidig gi god undervisning. Legg til at mange av lærerne som ikke er sykmeldt, er helt utkjørt. Da har man oppskriften på en skole som kneler.

Legg til at mange av lærerne som ikke er sykmeldt, er helt utkjørt. Da har man oppskriften på en skole som kneler.

I tillegg har erfaringene vært at smitten har steget i etterkant av hver ferie. Hvordan det da kan være forsvarlig å gjenåpne skolene igjen etter påske, er umulig for oss å forstå.

Ingen vil egentlig ha heldigital skole i lengre perioder, men for å få kontroll på smitten, er det nok likevel det beste alternativet. Det vil dessuten gi elever og lærere sårt tiltrengt stabilitet og forutsigbarhet.

Det som er helt sikkert, er følgende: Politikere og myndigheter må ta innover seg at man ikke kan ha åpne skoler i Oslo med skyhøyt smittetrykk og muterte virus.

Lærere og lektorer i Oslo kan ikke akseptere å utsettes for så stor smittefare på jobb som vi har vært etter jul, en smittefare som har økt enda mer de siste ukene.

Lektorlaget mener derfor: Hold skolene i Oslo stengt til smitten har sunket til et trygt nivå, og etter at lærerne er vaksinert. Bare slik kan vi være trygge på jobb og bidra til å holde smitten i samfunnet nede.


  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter