Hvis ikke biblioteket forsvarer ytringsfriheten, hvem skal gjøre det da?

Beslutningen om å tie i hjel Rowling (bildet) gir et klart signal om at kunstner og kunstverk skal vurderes under ett, skriver Anki Gerhardsen.

Det er svært oppsiktsvekkende at folk som er offentlig ansatt for å fremme ytringsfriheten, sammen beslutter å tie en forfatter i hjel.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Forfatteren av Harry Potter-bøkene er pekt ut som en fiende av transbevegelsen. Kampanjen er såpass massiv at det har spredt seg en oppfatning av at J.K. Rowling bedriver hets og hatefull adferd, skjønt eksemplene som legges frem, ligner mer på intens debatt enn forakt.

Men sånn er vår tid. Det skal ikke så mange bevis til. Det holder ofte med sterke meninger og triggerord. Terskelen for å kastes til ulvene blir stadig lavere.

Svak konfrontasjon

Aftenposten har fanget opp en Facebook-gruppe der et firesifret antall norske bibliotekarer diskuterer om Rowling egentlig fortjener å løftes frem som en stor forfatter.

Flere av dem har allerede konkludert: Nei, nå er det slutt på Harry Potter-festen. Årlige arrangementer for barn og unge for å fremme leseglede og fantasi skal kanselleres. Ikke fordi det er noe galt med bøkene, men fordi et eventuelt kjennskap til forfatterens engasjement kan såre mennesker med kjønnsinkongruens.

Problemet er ikke at Aftenposten belyser diskusjonen, tvert imot. Det er svært oppsiktsvekkende at folk som er offentlig ansatt for å fremme ytringsfriheten, sammen beslutter å tie en forfatter i hjel.

Problemet er svak konfrontasjon kombinert med et fravær av Rowlings eget forsvar. Særlig fordi påstandene er såpass harde at de normalt utløser retten til samtidig imøtegåelse.

Også oppfølgingssaken mangler stemmer som klart og tydelig hegner om ytringsfriheten, og grundig forklarer hva bibliotekarene faktisk driver med.

For hvis det å problematisere og diskutere om kjønn er biologisk bestemt eller ikke skal kvalifisere for taus avstraffelse fra offentlige biblioteker, så må man spørre hva bibliotekarer lærer om ytringsfrihet og debatt. Og verdien av å hegne om dette med begge hender.

Les også

Harry Potter-bøkene er en helt naturlig del av boksamlingen

Kunstner og kunstverk

Folkehelseinstituttet er inderlig bekymret over den eksplosive veksten i antall jentefødte tenåringer som ikke lenger holder ut å være jenter. I England dømmer High Court of Justice helsevesenet for irreversibel behandling av barn. Svensk fjernsyn lager reportasjer om dem som angrer.

Vi trenger mer debatt om årsakene til ikke-biologisk kjønnsidentitet og hvordan vi skal møte dette som samfunn. Ikke mindre.

Men det er ett problem til. Også det slipper bibliotekarene å svare på. For beslutningen om å tie i hjel Rowling gir et klart signal om at kunstner og kunstverk skal vurderes under ett. Om bøkene er aldri så gode, aldri så fulle av kjærlighet til de undertrykte, aldri så sterke i kampen for rettferdighet, ja, så holder det ikke hvis ikke forfatterens moralske rulleblad matcher rådende standard.

Da er ikke kunsten lenger fri, og tendensen er synlig flere steder. Forfatter Per Marius Weidner-Olsen mistet avtalen med forlaget fordi han ikke hadde fortalt om en overgrepsdom.

Nedkjøling av ytringsfriheten

Boikott har tidligere rettet seg mot ytre høyre. Nå bidrar bibliotekarene til å stimulere scenenekt og nedkjøling av ytringsfriheten også i et helt nødvendig ordskifte.

Aftenposten kunne våget noen flere kritiske spørsmål. De er tross alt mennesker med makt.

Medierevisjonen er en fast spalte for mediekritikk. Spaltister er Kjersti Thorbjørnsrud, Jan Arild Snoen og Anki Gerhardsen.