Debatt

Kort sagt, torsdag 21. januar

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Aftenposten og anonyme personkarakteristikker. Bibliotekarer og J.K. Rowling. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Aftenposten forsvarer anonyme personkarakteristikker

Etter VGs oppslag om Trond Giskes besøk på Bar Vulkan for snart to år siden, hvor pressens arbeidsmetoder ble avkledd, fant Norsk Presseforbund ut at det var grunn til å stramme opp selvjustisen gjennom Vær varsom- plakaten. De nedsatte et utvalg som blant annet skulle se på pressens bruk av kilder. Utvalget kom med mange betimelige forslag, blant annet at «personkarakteristikker og udokumenterbare påstander ikke bør fremsettes anonymt». Dette kommenterte Aftenpostens nyhetsredaktør Tone Tveøy Strøm-Gundersen i fjor sommer med at hun var uenig. Jeg stilte henne flere spørsmål til denne holdningen, men fikk aldri noe svar.

Nå har Strøm-Gundersen redegjort for at pressen har avvist kravet fra sitt eget utvalg. Hennes begrunnelse er at det «kan ramme den frie politiske journalistikken». Jeg mener det er tvert imot hvis sannheten er målet. Strøm-Gundersen dekker seg bak at anonyme kilder «som hovedregel» ikke skal brukes. Det holder ikke når en selv kan bestemme når hovedregelen kan fravikes.

Pressen skal altså ikke stille samme krav om åpenhet til seg selv som de stiller til alle andre. Jeg går ut ifra at positive personkarakteristikker ikke har noe behov for å bli fremsatt anonymt, så det må være de negative som skal beskyttes. Kommentatorene skal fortsatt kunne henge ut personer uten krav til kilder, hvilket kan innebære at de ikke trenger andre kilder enn seg selv. Jeg er en av mange som har opplevd det.

Med tanke på den utvikling vi har sett i USA, er det helt uforståelig at den redaktørstyrte presse kan innta en slik holdning. Når man ser hvordan tilliten til mediene også i vestlige land stadig blir svakere, kan ikke svaret være å basere seg på anonyme kilder og udokumenterbare påstander. Det er en gavepakke til dem som vil undergrave tilliten til pressen, og dermed demokratiet.

Børre Rognlien, Oslo

Bibliotekarer med misforstått rolleforståelse

I Aftenposten har en håndfull bibliotekarer gitt uttrykk for en uvanlig svak forståelse for bibliotekarprofesjonens rolle. De mener bibliotekene ikke skal formidle J.K. Rowlings bøker på grunn av synspunkter hun har uttrykt. Derfor bør hennes forfatterskap ikke omfattes av biblioteklovens formålsparagraf som pålegger bibliotekene å drive aktiv formidling.
– Plutselig kan man høre noen si at de har sluttet å bruke biblioteket fordi vi støtter Rowling. Dette er en vanskelig problemstilling som bibliotek, sier én av dem til Aftenposten.

Nei, dette er ikke noen vanskelig problemstilling. Biblioteket skal være en institusjon for demokrati og ytringsfrihet. Den rollen fyller biblioteket ved å formidle bredden av litterære uttrykk og bredden av synspunkter i samfunnet. Det betyr ikke at bibliotekaren som profesjonsutøver støtter noen av dem. Som person kan bibliotekaren støtte det ene eller andre synspunktet. For eksempel transbevegelsens eller synspunktene til J.K. Rowling.

Som profesjonsutøver skal bibliotekaren identifisere seg med og støtte ytringsfriheten og mangfoldet. Bibliotekaren støtter ikke Rowling ved å formidle henne. Hun tar heller ikke avstand fra henne. Hun gjør det hun skal som bibliotekar: formidler mangfoldet. Uten en slik rolleforståelse kan rett og slett bibliotekaren ikke gjøre jobben sin.

Jeg er sikker på at jeg har de aller fleste bibliotekarer med meg i dette.

Ragnar Audunson, professor, bibliotek- og informasjonsvitenskap

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Aftenposten
  3. Vær varsom-plakaten