Debatt

Angrepet på Charlie Hebdo er en dramatisk påminnelse om hvor dødelig utøvelsen av ytringsfrihet kan være | Trond Idås

 • Trond Idås

Selv i Norge har arrangementer som konferansen for undersøkende journalistikk, SKUP, og Pressefrihetens dag, vært beskyttet av tungt bevæpnet politi, skriver artikkelforfatteren. Her lytter sjefredaktøren i Charlie Hebdo til utenriksminister Børge Brende (H) under Arendalsuka. Foto: Schrøder, Tor Erik

Det siste tiåret er mellom 100 og 150 journalister blitt drept hvert år. I dag markeres FN-dagen for journalisters sikkerhet.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Angrepene på Charlie Hebdo i Paris og debatten om ytringsfrihet og blasfemi i København, er dramatiske påminnelser om hvor dødelig utøvelsen av ytringsfrihet kan være.

13 personer mistet livet i disse terrorhandlingene som sendte sjokkbølger til journalistfaglige miljøer over hele verden.

Selv i Norge har arrangementer som konferansen for undersøkende journalistikk, SKUP, og Pressefrihetens dag, vært beskyttet av tungt bevæpnet politi i kjølvannet av disse hendelsene.

Pressefrihet og menneskerettigheter

På en dag som dette er det viktig å løfte blikket for å forstå hvorfor FN har etablert en egen dag for journalisters rett til sikkerhet. Ytringsfriheten, retten til fri informasjon og pressefriheten er forutsetninger for de andre menneskerettighetene.

Trond Idås Foto: privat

FN-rapporter viser en nær sammenheng mellom journalisters mulighet til å drive fri og uavhengig journalistikk — uten å bli truet, drept eller arrestert - og borgernes menneskerettigheter.Det siste tiåret er mellom 100 og 150 journalister blitt drept hvert år. Mange av dem i krigs- og konfliktområder, med det er også mange som er blitt utsatt for overgrep som følge av at de har drevet undersøkende journalistikk om myndighetene og mektige grupperinger i landene der de jobber.

Internett spilte en hovedrolle

Mye tyder på at den arabiske våren, der spredningen av informasjon via nett og mobil spilte en nøkkelrolle, har ledet til nye innstramninger av nettbruken, mer overvåking og forfølgelse av journalister som stiller kritiske spørsmål til ansvarlige myndigheter.

Både FN, Europarådet, Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa og EU trapper nå opp arbeidet for å styrke journalisters sikkerhet i medlemslandene.

Organisasjonene har vedtekter hvor landene forplikter seg til å sikre borgerne de universelle menneskerettighetene. Dette gir dem en mulighet til å forfølge overgrep begått i medlemslandene på en helt annen måte enn ved terrorhandlinger.

Ett eksempel er Europarådets nettbaserte plattform hvor presse- og ytringsfrihetsorganisasjoner kan varsle om overgrep mot journalister. I løpet av få måneder er det kommet inn 87 saker fordelt på 22 medlemsland.

På Lillehammer fortalte generalsekretær Thorbjørn Jagland om hvordan han og hans stab følger opp disse varslene overfor myndighetene i landene, og at de er forberedt på å bringe saker inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen der det er grunnlag for det.

Lokale journalistene tar den største risikoen

I Stortingsmeldingen om menneskerettigheter legger Regjeringen opp til at Norge skal styrke den internasjonale innsatsen på dette området. Det jobbes med en egen strategiplan for arbeidet med økt pressefrihet og journalistsikkerhet.

Norge yter allerede betydelig støtte til kurs i journalistikk og sikkerhet for journalister og redaktører som bor og arbeider i konfliktfylte områder. Statistikken over drepte journalister viser at det er nettopp de lokale journalistene som tar den største risikoen.

Ofte er det deres videoopptak vi kan se i norske nyhetssendinger. Risikoen er rett og slett for høy til at vestlige medier sender inn egne medarbeidere. Det er et tankekors på FN-dagen for journalisters sikkerhet.

Les også:

Les også

- Jeg ble redd av truslene

Få med deg og delta i debattene hos Aftenposten meninger påFacebookogTwitter

Les mer om

 1. Debatt

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Situasjonen for demokratiet i Tyrkia er kritisk. Vi forventer at Norge bidrar.

 2. DEBATT

  Ny medielov er en gave til journalistikken

 3. DEBATT

  Europarådets misère og Jaglands manglende klare tale | Engesland og Ekeløve-Slydal

 4. VERDEN

  Presidenten kaster kritikerne i fengsel. Nå får diktatoren kniven på strupen.

 5. DEBATT

  Forsvar Hviterusslands forfulgte journalister!

 6. VERDEN

  Journalist funnet voldtatt og drept i en park i Bulgaria