Rentefradraget bør avvikles

  • Lars Bruusgaard
Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Forlik. Økonomene strides om vi får en ny boligboble, eller om økt ledighet og rente vil kjøle markedet. En sterk krone kan holde renten lav lenge, kanskje flere år.

Vi har en historisk mulighet til å avvikle rentefradraget i ligningen.

Gammel ordning.

Ordningen er gammel. På 50-60-tallet steg inflasjonen, og høy rente og høy marginalskatt ga fradrag som monnet. Lån var lønnsomt. I 1987 gjennomførte regjeringen en brå omlegging av regimet. Fradraget ble redusert til 28 prosent, ned fra 60-70 prosent for mange. Omlegging hadde versert, men alle antok en nedtrapping. Jappetiden to år etter brakte ulykke inn i enda flere hjem, og Lov om gjeldsordning ble snekret. Å underlegges den er ikke noe kjære mor. Veldig mange måtte. Et resultat av to regjeringers politikk. Willochs: for sen struping av kreditt, og Brundtlands: en hjerterå omlegging.

Investering og sparing.

Jeg foreslår minst fem stortingsperioder på å fase ut rentefradraget, med samtidig helt nødvendig innfasing av nye måter å stimulere investering og sparing på. Eiendom som investeringsobjekt har altfor lenge fått gå i fred for tidsmessige justeringer, et resultat av ført politikk. Økning av eiendomsskatten med skjerming av egen bolig er imidlertid et skritt i riktig retning. Kombinert med utfasing av rentefradrag vil sirkulasjonen i markedet øke, samtidig som kapital vil flyte til nye, favoriserte muligheter.

Politisk forlik om et overgangsregime vil fjerne en subsidiering av kjøpekraft samfunnet ikke lenger er tjent med, og presset på boligprisene vil avta gradvis og forsvarlig. Motkreftene vil være sterke.

Langsiktig satsing.

Publikum venter på mange grep, de bør komme også her. Politikere sier «jeg vil ikke være party-killer» om forslag som reduserer goder av det trivielle slaget. Jeg tror imidlertid de tenker slik i viktige saker. Gi oss modige politikere som satser langsiktig (sic). Et forlik om avvikling vil være et sunt bidrag når vi må tenke kvalitet fremfor volum og vekst. Kongen siterte Garborg: «...men ikkje kjernen; den er ikkje for pengar».