Falskhetens paraply er slått opp over norsk våpenindustri

  • Dag Hoel
    Dag Hoel
    Forfatter av «Fred er ei det beste»
Denne type ammunisjon, kaliber 12,7, er eksportert fra Norge til Emiratene.

Når vil utenriksministeren bli holdt ansvarlig?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

«Vi lever under falskhetens paraply», sa Icans leder Beatrice Fihn i sitt nobelforedrag. Hun snakket om manglende vilje til å ta avstand fra kjernevåpen. Jeg tilføyer at falskhetens paraply også er slått opp over norsk våpenindustri. Det er utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) som holder paraplyen. Når vil hun bli holdt til ansvar?

Riksrevisjonen leverte i februar sin rapport om systemene vi har etablert for å sikre at eksport av militært utstyr skjer i henhold til Stortingets, EUs og FNs vedtak og kriterier.

Inntrykket Riksrevisjonen etterlot, var at eksport av militært utstyr er preget av slumsete eller tilfeldig saksbehandling, systemisk nedprioritering og motvilje mot å følge intensjonene i Stortingets vedtekter.

Skader troverdigheten

Nå har Aftenposten publisert en artikkel basert på et hemmeligstemplet vedlegg til Riksrevisjonens rapport. Utenriksministeren hevder informasjonen i vedlegget vil kunne være til skade for rikets sikkerhet, og det er derfor unntatt offentlighet. Dette bestrider Riksrevisoren og Stortinget. Aftenposten kaster lys over saken. Da ser vi at det som skades, er utenriksministerens troverdighet.

Dag Hoel er forfatter av sakprosaboken «Fred er ei det beste. Fra innsiden av den norske ammunisjonsindustrien» som kom i 2017.

Gjennom årene har utenriksministeren forsikret Stortinget at eksporten av militært materiell foregår i henhold til regelverket. I praksis har regjeringen snarere prioritert å legge til rette for våpenindustrien, slik at den skal ha tilgang på markeder.

Dette hensynet har trumfet hensynet til at vi ikke skal eksportere til land hvor det er krig, borgerkrig, eller hvor krig truer, som det heter i Stortingets vedtak. Eksportpraksisen har i dag ikke den fjerneste likhet med ordlyden i rammene vi har gitt oss selv.

Lukrativt våpenmarked

Nå er sjeikdømmer i Midtøsten, aktive parter i krig, blitt til «fremvoksende markeder» – for å bruke Utenriksdepartementets egen formulering.

Statsråden har forsikret Stortinget om at norske våpen er til forsvarsbehov. Men faren for at norske våpen kunne havne på avveie, var åpenbart reell. Likevel fortsatte praksisen frem til 2018.

Har vi havnet der at det er idretten som må si ifra om brudd på menneskerettigheter?

Ved å knytte norske våpenprodusenter til autokratiske sjeikvelder med asketisk forhold til demokratiutvikling og menneskerettigheter, gjør vi industrien en bjørnetjeneste. Inntekter fra våpensalg til familiedynastier skal ikke understøtte norske teknologimiljøer. Det skaper uheldige avhengighetsforhold.

Når denne utglidningen er startet, er den ikke lett å snu. Industrien tjener nå det mest lukrative våpenmarkedet i verden. Krigstilstand, sponsing av terrorisme, fravær av menneskerettigheter – alt skulle tilsi at vi burde holde avstand. Praksis er at vi utnytter markedene under departementets hemmelighold.

Politisk svikt

Bedriftene som selger militært materiell, har til oppgave å utnytte handlingsrommet politikerne gir dem. Svikten er politisk. Om vi skal manøvrere oss ut av posisjonen vi står i nå, må politikerne ta kontrollen over våpeneksporten. Og det første de må gjøre, er å revidere eksportregelverket slik at det blir entydig og kan få virke etter sin hensikt.

Mange mener det er en skandale at VM i fotball 2022 skal avholdes i Qatar. Fotballklubber landet over mener det vil være skammelig om Norge deltar. Karsten Warholm ble utfordret for sin deltagelse i friidretts-VM i Qatar i 2019, om det var riktig å delta, gitt landets regime?

Har vi havnet der at det er idretten som må si ifra om brudd på menneskerettigheter? I 2018 inngikk Kongsberg Gruppen en kontrakt med Qatar som er verd 15 milliarder kroner. Den knytter oss til Al Thani-dynastiet, som har regjert siden 1825. Men Utenriksdepartementet så stort på landets egnethet til å motta norske militære produkter.

Vi ga jemenittiske Tawakkol Karman Fredsprisen med den ene hånden og militært utstyr til dem som fører krig i landet hennes, med den andre. Hvem er det som gjør sånt?

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter