Debatt

Uber er ikke samkjøring og heller ikke delingsøkonomi. Det er organisert piratvirksomhet | Øystein Trevland

  • Øystein Trevland
Hvis dette rammeverket for drosjenæringen skal fjernes, vil det være et dramatisk brudd med en hittil tverrpolitisk enighet i norsk samferdselspolitikk, skriver forbundsleder Øystein Trevland i Norges Taxiforbund.

I Norge har drosjene et samfunnsansvar, som del av reguleringen de er underlagt. De som klapper for Uber, vil altså fjerne dagens regelverk, mener forbundsleder Øystein Trevland.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

«Jeg skal ha nattevakt på Raufoss neste uke. Kanskje Uber kan ta den?» Slik spurte en drosjeeier etter at Uber startet drift i Norge. Kanskje nattevaktene skal droppes, på Raufoss og alle andre steder?

Styreleder Øystein Trevland, Norges Taxiforbund

Da taxisentralen i en middels stor svensk by stengte mellom kl. 23 og 06 på ukedagene, fikk de mange klager. «De tror vi har et samfunnsansvar», sa daglig leder oppgitt i lokalavisen.I Norge har drosjene et slikt samfunnsansvar, som del av reguleringen de er underlagt. Høyres tidligere samferdselsråd i Nord-Trøndelag, Tor Erik Jensen, sa det slik i en debatt: «Jeg vil fortsatt ha taxi overalt, alltid, – ikke noen steder, av og til.»

Drosjepolitikken en del av kollektivpolitikken

De som klapper for Uber og andre piratselskaper – hvor enhver kan tilby taxiturer med egen privatbil – vil altså fjerne dagens regelverk. Har noen sett dem i en seriøs debatt om konsekvensene av det?

Regjeringen sier i sin plattform fra Sundvolden: «Drosjepolitikken skal ses på som en del av kollektivpolitikken, og bransjen har et viktig samfunnsoppdrag.»

Det illustrerer hvorfor vi har en egen lov for taxi (del av yrkestransportloven) – som ledd i en offentlig transportpolitikk. Loven er til for samfunnet og kundene, og derfor settes mange og detaljerte krav til næringen. Det siste fra Stortinget er krav til lavere utslipp og alkolås. Taksameterkravet i bokføringsforskriften gir skattemyndighetene fullt innsyn i alle skift og pengestrømmer.

Drosjemarkedene regulerer ikke seg selv

Hvis dette rammeverket skal fjernes, vil det være et dramatisk brudd med en hittil tverrpolitisk enighet i norsk samferdselspolitikk.

Det er basiskunnskap at drosjemarkedene ikke regulerer seg selv. Frislipp gir massiv overkapasitet i byene. Derfor er det for eksempel 13.000 drosjer i Dublin og elendige forhold for utøverne, i et marked som kunne ha klart seg med under 2000. Derfor reregulerte Amsterdam etter trafikkaos av drosjer under et deregulert regime.

Frislipp gir massiv overkapasitet i byene.

Hvordan skal frislipp forenes med mindre bilbruk i byene?

Like vilkår

Uber er ikke samkjøring og heller ikke delingsøkonomi. Det er organisert pirattaxivirksomhet. Det er beklagelig at så mange samfunnstopper bidrar til å legitimere dette.

Vi må kunne forvente enighet om noen elementære spilleregler:

1: Et lovverk gjelder inntil det er endret. Virksomheter som ikke kan drive etter loven, får vente til de eventuelt kan.

2: Konkurranse skal skje på like vilkår.

3: Politikk må bygge på kunnskap.

4: De som vil endre lovverket må slutte å gjemme seg bak en slags modernitetsfundamentalisme, og heller si hvorfor de vil at taxi ikke lenger skal ha «et viktig samfunnsoppdrag». De kan begynne med å forklare hvilke av bestemmelsene i yrkestransportloven med forskrifter, drosjeforskriften for Oslo og bokføringsloven som skal bort for å gi plass til taxivirksomhet for alle på hobbybasis.

Twitter: @otrevland

Få med deg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også

  1. Forbudet mot Uber bør oppheves

  2. Dette skjer når robotene overtar jobbene våre

  3. På høy tid at myndighetene ser nærmere på en regulering av delingsøkonomien | Håkon Haugli

  4. Fremtiden kan ikke forbys

Les mer om

  1. Debatt
  2. Delingsøkonomi
  3. Uber