Har Listhaug misforstått sin rolle som integreringsminister? | Omar Gilani Syed

Min oppfordring til Listhaug er å slutte med alkohol- og grisepratet og heller konsentrere seg om de viktige linjene i integreringsdebatten.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Når integreringsministeren gjentatte ganger uttaler seg om problemstillinger som blåses ut av proporsjoner, må man stille seg selv spørsmålet om hva hun i prinsippet ønsker å oppnå med sine uttalelser.

Stemmesanking?

Er dette nok et populistisk utsagn lik tidligere med formål om å sanke flest mulig stemmer? For egendel blir jeg skremt og urolig ved tanken på en integreringsminister som feier de virkelig store problemene under teppet og minimaliserer hele integreringsdebatten til å omhandle gris og alkohol.

Utad fremstår Norge som en nasjon som kjemper for menneskerettigheter og likestilling. Vi står i frontlinjen for å promotere likeverd og toleranse. Da fremstår det som litt kunstig å ha en integreringsminister som tror hun har funnet fasiten på hva som definerer det å være norsk. Enkelte av uttalelsene hennes kan bli oppfattet som direkte diskriminerende. Er en slik integreringsminister Norge verdig?

Signalene hun sender

Regjeringens integreringskonferanse gikk av stabelen tirsdag denne uken med statsministeren og flere statsråder tilstede. Formålet var å samle politikere og representanter fra akademia og sivilt samfunn for å diskutere tiltak for bedre integrering av innvandrere, spesielt asylsøkere.

Men hva slags signaler sender en integreringsminister når hun timer før åpningen av konferansen kommer med følgende uttalelse: «I Norge spiser vi svin, drikker alkohol og viser ansiktet vårt. Man må innrette seg etter de verdier, lover og regler som er i Norge når man kommer hit»?

Selvsagt har ministeren rett at i Norge forholder vi oss til norske verdier og lover. Den innretningen bør det ikke være noen tvil om. Det er innretningen integreringsministeren omtaler videre som får meg til å stille spørsmålet: Mangler Listhaug kunnskap og kompetanse om fagfeltet hun er ansvarlig for?

Integreringsministeren skaper skiller fremfor samhold

Integrerings- og innvandringspolitikken ledet av Listhaug fremstår som lite troverdig når hun skaper et gap i stedet for å jobbe aktivt med å skape større samhold mellom majoritetsbefolkningen og minoritetene.

Mindre gap fører til mindre fordommer, som igjen fører til mer åpenhet og aksept av minoriteter. Dette bidrar blant annet til at norske arbeidsgivere tør å ansette personer med utenlandske navn.

Men Listhaugs uttalelser virker mot sin hensikt: Hvordan kan hennes bemerkninger være med på å skape en vellykket integrering? Har Listhaug misforstått sin rolle?

Det er få politiske temaer som fenger den norske befolkningen mer enn spørsmål knyttet til integrerings- og innvandringspolitikk. Som samfunn står vi overfor en del utfordringer tilknyttet disse temaene. Derfor er det svært uheldig at vi har en integreringsminister som tar i bruk populistiske virkemidler fremfor å tilstrebe større samhold mellom majoritetsbefolkningen og minoritetene.

Tråkker på norske verdier

En vellykket integrering av minoriteter og nyankomne asylsøkere krever en integreringsminister som riktignok skal være klar i sin politikk og som skal stille krav. Samtidig bør integreringspolitikken reflektere de grunnleggende norske verdiene som inkludering og likhet. Det er disse verdiene Listhaug til stadighet utfordrer, og til tider tråkker på.

Integreringsministeren har ikke lyktes når hun simplifiserer store og komplekse utfordringer og begrenser det til å omhandle svin og alkohol. Det hadde vært mer heldig for ministeren om hun tok tak i de faktiske utfordringene.

Heldigvis er norsk kultur så mye mer. Og heldigvis finnes det mennesker, hverdagshelter, som jobber aktivt med integrering i sin hverdag for å skape et bedre samfunn. Upåvirket av populistiske krisemaksimeringer.

Bør hun revurdere sin stilling?

Det er noe usmakelig med uttalelsene til Listhaug. De kommer ikke fra en uerfaren politiker med minimal kontakt med innvandrermiljøet. De kommer fra en integrerings- og innvandrerminister; Hun skal være innehaver av denne kompetansen.

Hvis hun ikke forstår kompleksiteten og ikke har kompetansen for å håndtere disse samfunnstemaene på en god måte, er det på tide å spørre: Bør Listhaug revurdere sin stilling?

Vi som har arbeidet med integrering av asylsøkere og flyktninger, kjenner til utfordringene på en helt annen måte enn slik integreringsministeren fremstiller dem. Vi lever hverdagen med disse menneskene - gjennom språkkursing i norsk, på jakten etter en jobb og ikke minst: gjennom grunnleggende norsk samfunnslære som mange innvandrere ønsker å lære seg.

Basert på min erfaring kan jeg med stor ro forsikre Listhaug og hennes tilhengerskare om at det faktisk går mye bedre med integreringen enn slik Listhaug fremstiller det.

Innvandreres hverdag

Integrering skjer på flere plan. Jeg har i flere år jobbet med innvandrere som møter på langt større utfordringer i samfunnet enn å tenke på alkoholkonsum og svinekjøtt. Hverdagen til disse menneskene handler først og fremst om å lære seg språket, få seg en jobb og få skolert barna sine. Rett og slett få hverdagen til å gå opp mellom jobb, barnehagehenting og skolelekser.

Det å blåse opp marginale problemstillinger til å fremstå som en nasjonal krise, er uheldig.

Min oppfordring til Listhaug er å slutte med alkohol- og grisepratet og heller konsentrere seg om de viktig store linjene i integreringsdebatten. Det begynner med å gi norskopplæring og arbeid til innvandrere. Nettopp for å integrere dem i det norske samfunnet.