Debatt

Seks professorer: Lytt til de ME-syke!

Vi reagerer på at et internasjonalt lite anerkjent syn - at ME er en stressrespons, har fått dominere i Norge, skriver artikkelforfatterne. Foto: Jenny Solomon

Vi oppfordrer til at ME-syke lyttes til, at skadelige behandlinger ikke påtvinges, og at den grunnleggende biomedisinske forskningen prioriteres.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Se navn på forfatterne nederst i teksten.

Vi er enige i de vitenskapelige prinsippene Vegard Wyller med flere beskriveri sitt siste debattinnlegg og følger selvsagt disse. Utgangspunktet var nettopp at internasjonale funn svekker en psykosomatisk tilnærming til ME. Artikkelen fra 239 ME-syke og hundrevis av tilbakemeldinger forteller om en feilslått behandling basert på denne forståelsen.

Wyller m.fl. viser til den meget omstridte PACE-studien (2011). Denne omfatter syke med kronisk utmattelsessyndrom (CFS) etter vide definisjoner (nær halvparten hadde psykiatriske diagnoser).

Viktig å lytte

Et svært viktig vitenskapelig prinsipp er å forske på veldefinerte grupper. Ulike kriterier og svært varierende diagnosepraksis blant leger skaper forvirring. Grupper med ulike symptombilder (og underliggende sykdommer) omtales som én gruppe. Dette bør føre til forsiktighet i generelle anbefalinger av eller krav til behandling.

Usikkerheten gjør det enda viktigere å lytte til de ME-syke.

Live Landmarks ønske om brede og uklare definisjoner er forståelig ut fra hennes kommersielle virksomhet.

De internasjonale konsensuskriteriene sier at ME-syke har en aktivitetsintoleranse: De blir sykere av fysiske og kognitive overbelastninger.

Lightning Process er derfor ofte uheldig og til og med skadelig.

Lite anerkjent syn får dominere

Vi har alle ME-syke i nær familie eller omgangskrets og har erfart den manglende kunnskap og respekt ME-syke møtes med.

Som professorer kjenner vi til forskningsmetoder, etikk, kunnskapsanvendelse og prioriteringer. Noen av oss har lang erfaring i basalbiologisk og klinisk forskning og klinisk erfaring med svært syke ME-pasienter.

Vi reagerer på at et internasjonalt lite anerkjent syn — at ME er en stressrespons, har fått dominere i Norge.

Vi oppfordrer til at ME-syke lyttes til, at skadelige behandlinger ikke påtvinges, og at den grunnleggende biomedisinske forskningen prioriteres.

Skrevet av:

Arild Angelsen, professor, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Torstein Egeland, professor, Universitetet i Oslo

Ruth Haug, professor, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Jan-Olav Henriksen, professor, Menighetsfakultetet

Tor Lea, professor, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Ola Didrik Saugstad, professor, Universitetet i Oslo

Les også:

Kronikken som startet debatten:

Les også

  1. «Nå må politikere tenke nytt og bruke ressursene til forskning som kan løse ME-gåten»

Les mer om

  1. Debatt