Debatt

Stortinget bør vurdere E16 som en av to hovedveier mellom Øst- og Vestlandet | Klosbøle | Hagen

  • Inger Torun Klosbøle, regionleder Valdresrådet og Even Aleksander Hagen, fylkesordfører, Oppland fylkeskommune
Det er svært dyrt å investere i flere parallelle vintersikre fjelloverganger. Og det gjør det ikke lettere å forsvare innhugget i statskassen med at det faktisk ikke er mange biler som bruker fjellovergangene, skriver innleggsforfatterne.

Hvorfor skal vi bruke så mye penger for en ny vintersikker vei, når vi allerede har E16, og uansett får E134?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Dette er en trafikkmelding. Riksvei 52 over Hemsedalsfjellet og riksvei 7 over Hardangervidda er stengt på grunn av snøfokk. E16 over Filefjell er åpen.

Slike trafikkmeldinger vil vi høre ofte på radioen om vinteren i overskuelig fremtid. Det er ikke så rart. Staten har investert store beløp i å bygge en vintersikker E16 over Filefjell. I 2018 står til og med en tunnel over fjellet ferdig. Veien er den mest vintersikre veien mellom Oslo og Bergen og har lenge vært hovedåren mellom Øst- og Vestlandet. Men nå foreslås det å bruke flere titalls milliarder på å bygge ut to vintersikre veier til.

Even Aleksander Hagen.
Inger Torun Klosbøle.

E134 skal bli den nye hovedveien, men så vurderer regjeringen å bygge ut én vei til. Enten riksvei 52 eller riksvei 7. Prislappen er svært høy.

Å gjøre ferdig hele E16 mellom Hønefoss og Voss vil koste 17,9 milliarder. Riksvei 52 vil derimot koste 28,6 milliarder og riksvei 7 30,3 milliarder kroner.

Dyre investeringer

Det er svært dyrt å investere i flere parallelle vintersikre fjelloverganger. Og det gjør det ikke lettere å forsvare innhugget i statskassen med at det faktisk ikke er mange biler som bruker fjellovergangene. Pr. døgn passerer totalt mindre enn 5000 kjøretøy alle de fire fjellovergangene.

Hvorfor skal vi da bruke så mye penger for en ny vintersikker vei, når vi allerede har E16, og uansett får E134?

I en konseptvalgutredning, som omhandler riksvei 7 og riksvei 52, fremgår det at E134 med arm til Bergen vil bli 42 km kortere enn fullt utbygget riksvei 7, og ta over 80 prosent av trafikken mellom Østlandet og Vestlandet, inkludert trafikken mellom byområdene Oslo og Bergen. E134 er med andre ord svært samfunnsøkonomisk lønnsom.

Denne konseptvalgutredningen er nå kvalitetssikret av 12 konsulenter. De anbefaler at E134 med arm til Bergen utredes før det vedtas noe utbyggingsprosjekt for riksvei 7 og riksvei 52. De to riksveiene får tilsammen mindre enn 20 prosent av øst-vest trafikken. De var i utgangspunktet ikke samfunnsøkonomisk lønnsomme, og vil bli enda mer ulønnsomme dersom E134 bygges med arm til Bergen.

Kvalitetssikringsrapporten etterlyser en mer helhetlig vurdering av hovedveiforbindelsene, der kostnader og nytteverdier av utbygging sees i sammenheng med potensialet ved utbygging av E134.

Ikke økonomisk forsvarlig

E16 sammen med E134 vil være et godt samfunnsøkonomisk valg. Kombinasjonen vil ha best tilknytning til andre veisamband, betjene ulike befolkningstette deler av landet og binde landet sammen. E16 er den raskeste forbindelsen mellom Vestlandet og størstedelen av områdene nord for Oslo herunder Mjøs-området og videre østover til Sverige. E16 inngår også i den raskeste forbindelsen mellom Bergen og Trondheim og videre nordover, når riksvei 51 over Valdresflya er åpen.

Store deler av E16 mellom Hønefoss og Voss er utbygd og størstedelen av kostnadene er tatt.

Vi kan derfor ikke se at det er økonomisk forsvarlig å bygge ut en alternativ øst-vestforbindelse som i stor grad betjener samme deler av landet som E134.

God planstatus gjør det mulig å bygge ut de resterende strekningene på E16 raskt. Vi ber om at Stortinget får ta et samfunnsøkonomisk ansvar ved å kunne vurdere også E16 som en av to hovedveier mellom Øst- og Vestlandet. Det tjener landet på.

Delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter