Kort sagt, 15. oktober

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Bygningsmiljø av uerstattelig kulturhistorisk verdi

«Fornuften har seiret i Regjeringskvartalet», hevder Ulf Grønvold retorisk. For de fleste mennesker er fornuften ikke annet enn deres egne meninger. Slik må vi også se innlegget til Grønvold. Statsbyggs anbefaling til departementet er riktignok god og logisk. Den trekker essensen ut av parallelloppdragene og følger i all hovedsak evalueringsgruppens innstilling med noen avvik. Utnyttelsen er lavere, men fortsatt utfordrende kompakt. Det gir mer tilpassede bygningsvolumer og åpenhet på bakken. Arealer for samhandling mellom departementene er løftet opp fra under bakken. Det er bra og vil fungere, men fremtrer som broer mellom bygningen og representerer dermed en arkitektonisk utfordring. Utbyggingen ses også i et lengre tidsperspektiv.

Anbefalingen inneholder en regjeringspark som også var anbefalt av evalueringsgruppen. Parken bærer riktignok mer preg av arealer som er blitt til overs enn en bevisst utformet park. Parken er mer formet av sikkerhetsrisikoen ved den underliggende Ring 1 og behov for mer byggeareal enn behovet for å skape vakre byrom.

I Statsbyggs anbefaling senkes Ring 1 av sikkerhetsgrunner ytterligere. Det bygges i det som skulle bli regjeringsparken. Her står allerede Y-blokken. Den, av Grønvold kalt «feilgrep» og ifølge sunn fornuft skal rives, kan logisk vurdert vise seg å være løsningen. Da har vi tatt vare på et bygningsmiljø av uerstattelig kulturhistorisk verdi som så sent som i 2007 ble vurdert til å være en del av det tredje viktigste byggverk fra etterkrigstiden.

Bjørn Cappelen, Oslo

En bedre by både for syklister og fotgjengere

I Amsterdam, som har over 811.000 innbyggere, finnes i alt 881.000 sykler. Med sine imponerende nettverk av sykkelstier, særskilt regulerte kryss og separate overganger for syklende, er Amsterdam kåret til verdens beste sykkelby.

Prisen er imidlertid at forgjengere er jaget vilt. Jeg har sjelden opplevd så mange bøllete syklister som i Amsterdam. Farten er høy og respekten for andre trafikanter minimal. Syklistene fyller ikke bare opp de separate sykkelfeltene, men også fortauer og resten av veibanen.

En annen betenkelig side ved syklistenes totale dominans er de tusener av sykler som er parkert fritt over alt i Amsterdams indre by. De representerer både en visuell forsøpling og fysiske hindringer for andre trafikanter.

Det er positivt og gledelig når bymyndighetene i Oslo nå gjør et krafttak for å bedre situasjonen for byens syklister og søker å ta igjen det forsømte. Jeg hilser egne sykkelstier velkommen. Men jeg håper at Oslo kan lære av Amsterdam og sørge for også fotgjengernes interesser blir ivaretatt. Forhåpentligvis kan Oslo bli en bedre by både for syklister og fotgjengere.

Jon bech, syklist og fotgjenger

Groruddalen er en flott bydel!

Min kone og jeg, som begge er født i Oslo, bosatte oss på Haugenstua i Groruddalen i 1969 og har siden den gangen sett mennesker komme og gå, som det heter i sangen.

Vi stiller oss noe undrende til at Halvor Fosli bare gjengir samtaler med mennesker som gir uttrykk for negative meninger om bosettingen i Groruddalen. Har han ikke truffet et eneste menneske med et positivt syn?

I så fall skal han få et her. I de 46 årene vi har bodd her har vi ikke opplevd å møte et eneste sint stirrende mannfolk Tvert imot. De utlendingene/innvandrerne vi er blitt kjent med opp gjennom årene og som er våre nærmeste naboer, har alle sammen vært imøtekommende og hyggelige. Det samme gjelder for barna deres, som alltid er høflige og blide mot to gamlinger som oss (71 og 73 år).

Å si at Groruddalen er totalt ødelagt takket være innvandrere, mener jeg er på grensen til rasisme. Groruddalen er en flott bydel for dem som vil ta den i bruk på en positiv måte med skjønne naturomgivelser og turmuligheter i sitt nærmiljø.

For øvrig synes jeg det er smakløst å bruke ordet Hjemløs av folk som ikke finner seg til rette med sine naboer i en tid hvor hundretusenvis av mennesker er på flukt fra krig og bomber og som virkelig er hjemløse.

Ole-Christian Hagen, Oslo

Kortene blandes

I Aftenpostens artikkel 13. oktober om bruken av idiomer (uttrykk som en artig skrue, spille med åpne kort osv.), blander kommentator Torstein Hvattum kortene. Han viser til Heidi Wengs uttalelse under Sotsji-OL for to år siden, hvor hun «bøyer seg i hatten» for at de svenske jentene vant stafettgullet.

Hvattum skriver at Weng blandet sammen uttrykkene «bøye seg i støvet» og «ikke være høy i hatten». Det må jo bli feil å tro at så var tilfelle. Jeg hverken kjenner Heidi Weng eller vet hva hun tenker. Men det er vel rimelig å tro at hun blandet sammen det «å bøye seg i støvet» og «jeg tar av meg hatten for».

Det gjelder å ha tunga rett i munnen, skal man unngå en salig røre.

Roger Brudheim, Bærum

Er politiet skyteglade?

En politimann er skyteglad når det å løsne skudd, eller komme i en situasjon hvor dette kan vise seg nødvendig, gir ham en positiv følelse av spenning som i seg selv motiverer for ham for våpenbruk.

Politimannen vet at han kan komme i situasjoner hvor han har både rett og plikt til å skyte mot et annet menneske av kjøtt og blod – som ham selv. Men feilvurdering fra politimannens side kan bli fatal både for ham og andre. Skyter han for tidlig, kan det få alvorlige tjenstlige konsekvenser for ham. Skyter han for sent, kan han i verste fall selv eller andre uskyldige bli drept eller lemlestet. Tidsintervallet mellom «for tidlig» og «for sent» kan dreie seg om sekunder.

Skytesituasjonen er for politimannen en situasjon med stress, tidsnød og frykt for egen eller andres liv og helse. Ingen politimann ser med glede etter å komme i en slik situasjon. Tvert imot. For politimenn flest er denne situasjonen et mareritt. Like fullt krever samfunnet at politimannen i denne situasjonen skal opptre strengt rasjonelt og kontrollert. Kravet er selvsagt høyst berettiget.

Etter enhver skyteepisode følger rutinemessig en grundig evaluering av politimannens opptreden. En slik rutine er i seg selv med på å forebygge skyteglede.

Skyteglede i politiet? Totalt fraværende!

Rolf B. Wegner, tidligere politimester