Det er noe herlig paradoksalt over Frp | Hadia Tajik

  • Hadia Tajik

Kanskje Fremskrittspartiet kunne hatt godt av 50 timer med samfunnskunnskap?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Fremskrittspartiet har alltid hatt et vanskelig forhold til norske verdier.

På den ene siden er partiet veldig opptatt av at innvandrere og asylsøkere skal lære seg disse, gjerne så raskt som mulig.

På den andre siden er de selv mot mange av de verdiene som har gjort Norge til Norge.

50 timer om samfunnet

Denne våren fattet Stortinget et viktig vedtak om at asylsøkere allerede mens de er i mottak skal få opplæring i samfunnskunnskap. Men hva betyr dette i praksis?

For eksempel skal asylsøkerne lære om den norske samfunnsmodellen, som vektlegger kombinasjonen av et organisert arbeidsliv, et velutbygd offentlig velferdstilbud og små økonomiske og sosiale forskjeller mellom folk. Det er helt grunnleggende norske verdier og noe som er særegent for Norge.

Men partileder Siv Jensen mener «Den norske modellen står i veien for det norske folk». Hun understreket, igjen og igjen, fra talerstolen på Fremskrittspartiets landsmøte for få år siden, at dette var noe hun ville ha slutt på.

Likestillingslov til besvær

«Kvinnebevegelsen har ikke gjort noen ting for meg», sa Sylvi Listhaug på kvinnedagen i 2010.

Ifølge pensum for asylsøkere og nye innvandrere er dette feil.

Der står det om de store folkebevegelsene og deres betydning for fremveksten av det moderne Norge. «Det er særlig arbeiderbevegelsen og kvinnebevegelsen som har vært sentrale,» skrives det. Og det forklares videre at kvinnebevegelsen har kjempet for kvinners rettigheter i samfunnet, likestilling, like muligheter, rett til skilsmisse, rett til prevensjon og abort – for å nevne noe.

Rettigheter som gjør at Listhaug, jeg og mange andre kan stå frem som frie og selvstendige kvinner.

De som er nye i Norge lærer også om likestillingsloven, og hvor viktig den er for å fremme likestilling blant kjønnene. Det er en lov Fremskrittspartiet lenge hadde programfestet at de vil fjerne, og som fortsatt er oppført som en viktig del av politikken i deres egen «Frp fra A til Å» fra i fjor.

To forelskede menn

Det står også om ekteskapsloven, som legger til rette for ekteskap mellom likekjønnede par. En lov som Listhaug selv holdt flammende innlegg mot på Fremskrittspartiets landsmøte i 2009, ett år etter at Stoltenberg II-regjeringen fikk den vedtatt. «Jeg er stolt over å være med i et parti som stemte mot den felles ekteskapslova. En ekteskapslov som opphever biologien», sier hun der, og legger til at det tross alt ikke er slik at høst kommer etter vinter selv om politikerne vedtar det.

Jeg håper ingen viser henne illustrasjonsbildet til samfunnsopplæringen til de nye nordmennene, der en mann setter en ring på fingeren til en annen mann. De ser ordentlig forelsket ut sammen.

Bokbål og ytringsfrihet

Asylsøkerne kommer også til å lære om ytringsfrihet, heldigvis, fordi det er en viktig verdi for oss.

Samtidig brenner justis- og beredskapsministeren fra Fremskrittspartiet aviser han er uenig med, slik diktatorer har gjort i land asylsøkerne har rømt fra. Fiskeriministeren fra samme parti krever at Havforskningsinstituttet skal være mer næringsvennlig og dele hans politiske ambisjoner, slik de gjør i regimer som utøver sensur. Tidligere har han også krevd at et magasin som fremstilte Fremskrittspartiet på en ufordelaktig måte ble trukket tilbake.

Atsamene er en urbefolkning i Norge lærer de nyankomne også om. Kanskje justispolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Ulf Leirstein, ville hatt glede av å vite mer om det? Da ville han kanskje ikke gått i baret på samenes nasjonaldag i år, da han latterliggjorde dem ved å si at han «ikke visste at de hadde et eget land». At vår samiske urbefolkning er ett folk, altså en nasjon, betyr ikke at de har en egen stat.

Opplæring i norske verdier

Ett av vårens store tema har vært forliket om innvandring og stortingsmeldingen om integrering. Frp valgte å stille seg på utsiden av forliket om innvandring, til tross for at statsministeren hadde manet til felles innsats og dugnad.

Nasjonen trengte samarbeid på tvers av partiene, men Frp satte hensynet til partiets egenmarkering foran landets behov.

I forbindelse med stortingsmeldingen om integrering, foreslo Fremskrittspartiet og Høyre å flytte 50 timer med samfunnskunnskap, som i dag gis i introduksjonskurset til dem som har fått opphold, over til dem som i dag sitter i asylmottak.

Det er fornuftig.

De ville samtidig kutte i norskopplæringen for å få dette til.

Det er ikke spesielt fornuftig.

Derfor sikret Arbeiderpartiet, sammen med flertallet på Stortinget, at det blir opplæring i samfunnskunnskap i tillegg til – ikke i stedet for – mange timer med norskopplæring.

Paradoksalt

Det er viktig at nyankomne innvandrere og asylsøkere får opplæring i grunnleggende norske verdier og spilleregler så tidlig som mulig. Det gjør veien til å bli arbeidstager og aktiv samfunnsborger kortere.

Samtidig er det noe herlig paradoksalt over Fremskrittspartiets innsats for norske verdier: Asylsøkerne må lære noe Frps egne representanter ikke mestrer.

Kanskje det er på tide at Fremskrittspartiet selv skaffer seg pensum til disse samfunnsfagtimene?

Hadia Tajik er stortingsrepresentant og nestleder i Arbeiderpartiet

Twitter:@HadiaTajik

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Lyst til å skrive ? Les denne først: Seks tips til en Aftenposten-debattant