Debatt

Taxfreesalget: På tide å stanse sprit-subsidierte flyreiser | Une Aina Bastholm og Rasmus Hansson

  • Une Aina Bastholm og Rasmus Hansson, nasjonale talspersoner, De Grønne
Når Regjeringen er villig til å øke drivstoffprisene for bilister, er det rart om de stadig vil opprettholde denne subsidien til den aller mest forurensende reisemåten.

Hvorfor skal vi belønnes for å reise med fly, men ikke med tog eller bil?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Norske flyplasser er blitt som bensinstasjoner: hovedvirksomheten er ikke transport, men å drive kioskvirksomhet. Men kioskene på flyplassene er ikke som andre kiosker. Billig alkohol, tobakk og godteri driver hjulene rundt, og er en sentral bærebjelke for norske flyplasser.

Dette er lenge blitt kritisert, både fra høyre og venstre. Hvorfor skal vi belønnes for å reise med fly, men ikke med tog eller bil? Og hvorfor skal vi subsidiere et flyproblem med et alkoholproblem?

Alle partier stemte imot

I det offentlige ordskiftet kan man få inntrykk av at det nærmest er enighet blant de politiske partiene om å legge ned taxfreehandelen, men at man av makelighetshensyn likevel opprettholder ordningen.

Une Aina Bastholm

Realiteten er at de fleste partiene har tatt aktivt stilling for taxfree. Men da De Grønne i 2015 foreslo å avvikle taxfree-ordningen ved flyplassene, stemte alle partier imot. I stedet ville man ha nye utredninger.

Rasmus Hansson

Men nå har vi all kunnskap vi trenger. En samlet miljøbevegelse vil avvikle ordningen. Det samme vil Regjeringens egen grønne skattekommisjon, som i sin rapport fra januar i år beregnet at å fjerne taxfreesalget ved norske lufthavner vil redusere flytrafikken med 2,5–11 prosent og redusere CO2-utslippene ved utenlandsreiser med fly med mellom 42.000 og 185.000 tonn pr. år. Dette er tall fra 2011, og vi kan derfor med god grunn anta at det større gevinst i dag.

Absurd anakronisme

I tillegg har vi mer enn nok kunnskap om den skadelige effekten av alkohol, tobakk og godteri for den saks skyld. Dette er varer vi vanligvis skattlegger og legger begrensninger på tilgangen til. At det skal brukes som belønning til den mest forurensende reiseformen vår, er en absurd anakronisme.

På mange måter er en avvikling av taxfree-ordningen et kinderegg: Bedre for miljø og klima, bedre for folks helse - og samtidig et slag for en konsekvent og fornuftig alkoholpolitikk. Som kommisjonen påpeker: Her snakker vi ikke om å øke avgifter, men om å fjerne en støtteordning med negativ klimaeffekt.

Skattebetalerne subsidierer

Norge er et langstrakt land der mange må bruke fly. Det er det bred enighet om. Men hvorfor skal resten av skattebetalerne subsidiere dem som reiser med fly enda mer? Den bitte lille flyseteavgiften Regjeringen har innført, er ikke i nærheten av å utligne gevinsten ved å kjøpe billige taxfree-varer.

Heldigvis er det bevegelse i det politiske landskapet. Stadig flere partier går i sine programutkast inn for det samme som Miljøpartiet De Grønne: å avvikle hele taxfree-ordningen.

Senterpartiet, SV og KrF går inn for at Vinmonopolet tar ansvaret for det avgiftsfrie alkoholsalget på flyplassene. Men å la Vinmonopolet overta driften, gir ingen gevinst hverken for helsen eller miljøet. Spørsmålet er ikke hvem som driver alkoholsalget, men hvorvidt vi bør ha taxfree overhode, enten det gjelder alkohol, tobakk, sminke eller smågodt.

  • Les hvorfor Aftenposten mener at taxfree-ordningen må skrotes

Tiden er nå inne for å samle de ansvarlige partiene om et felles forslag på Stortinget og avvikle taxfreesalget. Det er ingen grunn til å videreføre ordningen med statssubsidiert sprit, tobakk og godteri som belønner miljøskadelige flyreiser og flyplassutbygging. I samme slengen kan det gjennomføres andre hederlige tiltak kommisjonen legger frem, som reduksjon av statlige flyturer.

En hellig taxfree-ku

Ansvaret hviler spesielt tungt på de andre partiene som omtaler seg som «grønne». Når Regjeringen er villig til å øke drivstoffprisene for bilister, er det rart om de stadig vil opprettholde denne subsidien til den aller mest forurensende reisemåten. Nå må Venstre, SV, KrF og Arbeiderpartiet kjenne sin besøkelsestid og slakte den hellige taxfree-kua i norsk politikk, en gang for alle.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger
Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Alkohol
  2. Taxfree
  3. Vinmonopolet
  4. Miljø