Debatt

Utbygging av Opo-vassdraget: Unnskyld dem ikke!

 • Ørjan Sælensminde, Alv Arne Lyse, Nils Tore Skogland og Helene Ødven
Storflommen i elven Opo gjennom Odda. Bildet er tatt 29. oktober 2014.

Stortingsflertallets hastebehandling overkjører en kunnskapsbasert forvaltning av Opo-vassdraget.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

I ly av budsjettforhandlingene forberedes åpning av verneplan for vassdrag.

Saken gjelder:

 • Opo i Hordaland, vernet siden 1973
 • Et lokalsamfunns ønske om varig flomvern.
 • Politikere som løper fra ansvaret og regningen.
 • Og sentralt står en utbygger med politisk teft og gnir seg i hendene: «Gi meg elven, så skal dere få flomtunnel»

Storflommen høsten 2014 rammet lokalsamfunn i Odda, Flåm og Voss. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har brukt 80 millioner for å flomsikre Opo fra Sandvinvatnet til Sørfjorden. Arbeidet sikrer Odda mot 200-årsflom med 40 % klimapåslag. Oppstrøms Sandvinvatnet vil fremdeles Sandvin og Hildal være flomutsatt. Sikringen er ikke ferdig. Så langt er alle enig.

Sololøp og Stortingets forutsetninger

Parallelt med en NVE-initiert mulighetsstudie, som kartlegger og vurderer ulike flomsikringsalternativ i Opo- og Vossovassdraget, inngikk Sunnhordland kraftlag en avtale med Odda kommune om utredning og forberedelser av kraft- og flomtunnel i nedre del av Opo.

28. oktober leverer regjeringen forslag om varig flomvern av Opo. På tross av Stortingets forutsetning, at alle aktuelle tiltak skal vurderes, leverer regjeringen ett.

Verneplanene verner et representativt utvalg av vassdrag mot kraftutbygging. Liv og helse må trumfe alt. Det er åpnet for kraftutbygging i vernede vassdrag som et flomsikringstiltak gitt at aktuelle alternativ er utprøvd, liv og helse står på spill og verneverdiene ikke påvirkes nevneverdig. I Odda er ikke forutsetningene tilstrekkelig vurdert.

Energi- og miljøkomiteen lar seg ikke affisere og 1. desember, samme dag som mulighetsstudien skulle foreligge, innstilte Ap, Frp, Høyre og Sp på konsesjonsbehandling i nedre del av Opo.

I all hast - uten vurdering av alternativ

Det koker ned til at regjering og komiteens flertall konkluderer uten at alternativ er vurdert.

En flomtunnel kan være et alternativ. Opo kan da ha storlaks, være et mektig landskapselement og inngå i verneplan.

Kraftverk trenger en krafttunnel, ikke en flomtunnel. Opo blir da dramatisk endret. Kraftutbygging finansierer flomsikring, det er ikke det samme. Lokalbefolkningen trenger flomsikring, ikke kraftverk.

Organisasjonene er mot kraftverk, ikke flomsikring. Stortinget uthuler verneplan for vassdrag, en av de høyest prioriterte natur- og miljøvernsaker i Norges historie. Bakgrunnen er at konsesjonssøker må rekke elsertifikatfristen.

Utbygging av Opo er avhengig av at forbrukere betaler grønne sertifikater for å være lønnsom. Natur og forbrukere tar regningen i stedet for staten.

De vet hva de gjør

Vedtar Stortinget innstillingen, frasier de seg ansvar og myndighet og annonserer at flomsikring i vernede vassdrag styres av bedriftsøkonomiske hensyn konsesjonsvurdert av NVE.

Det er allerede lansert kraftutbygging i den vernede Raundalselva på Voss.

Flertallets hastebehandling overkjører en kunnskapsbasert forvaltning. KrF, SV og MDG foreslår å sende proposisjonen i retur, slik at Olje og Energidepartementets anbefaling og Stortingets vedtak inkluderer mulighetsstudien. Studien ble publisert tirsdag, 6. desember. Onsdag 7. desember behandler Stortinget saken.

På vegne av organisasjonene:

 • Ørjan Sælensminde, koordinator, Forum for natur og friluftsliv Hordaland
 • Alv Arne Lyse, fylkessekretær, Norges Jeger- og Fiskerforbund Hordaland
 • Nils Tore Skogland, daglig leder, Naturvernforbundet Hordaland
 • Helene Ødven, daglig leder, Bergen og Hordaland Turlag

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger
Facebook og Twitter

Les om storflommen i 2014:

Les mer om

 1. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 2. Natur