Debatt

Strenge krav til investeringer

 • Caroline D. Ditlev-simonsen

Bærekraftig utvikling. Stadig flere fond, deriblant Statens pensjonsfond utland, innfører strengere krav til ansvarlige investeringer. Dette er et viktig bidrag, men for å oppnå bærekraftig utvikling har myndighetene et enda større og mer utfordrende ansvar gjennom å sikre at det blir lønnsomt for bedrifter å oppføre seg samfunnsansvarlig.

Nye retningslinjer.

I forbindelse med nye retningslinjer for ansvarlig investeringspraksis inviterer finansministeren til debatt (Aftenposten 2. mars). Investeringskrav er bra – enten de utføres gjennom å ekskludere bedrifter som ikke er samfunnsansvarlige fra porteføljer, prioritere de mest ansvarlige i hver bransje, eller prøve å påvirke selskaper til mer ansvarlig oppførsel gjennom eierandeler. Men hvor langt kommer vi egentlig med slike investeringskrav?

Bedrifter, og da spesielt store bedrifter med merkevare, frykter den risiko det innebærer å bli kjent for ikke å ta samfunnsansvar og skjerper seg, og omfattende rapporter om samfunnsansvar produseres. Utover det, er det begrenset hvor langt bedrifter kan strekke seg for å ta samfunnsansvar uten å tape penger, med mindre ressurser prises til å reflektere deres innvirkning på miljøet. Et slikt rammeverk vil kunne gjøre Milton Friedmans kritiserte påstand «The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits» til forenlig med bærekraftig utvikling – og noe som bedrifter vil måtte tilpasse seg til. Samtidig vil dette rammeverket føre til økte priser på produkter.

Negative konsekvenser.

Så hvorfor skjer ikke dette? Selv om vi ønsker oss bærekraftig utvikling, er vi som forbrukere ikke interessert i de negative konsekvenser dette medfører i form av økte priser på produkter og tjenester.

Så ja, myndigheter har et stort ansvar som investor, men et enda større ansvar gjennom innføring av lover og regler som endrer drift til bærekraftig. Dette er dessverre mye mer utfordrende og upopulært enn å sette strenge investeringskrav til bedrifter.

Les mer om

 1. Debatt

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Reaksjonene er den egentlige skandalen

 2. DEBATT

  Unge trenger flere boliger, ikke mer gjeld

 3. DEBATT

  Den aller første julen i Norge sendte jeg kondolansekort til mine arbeidskamerater

 4. DEBATT

  Stalin-Kirov-debatten: Det kan synes som om professor Egge ikke har lest dette | Hans-Wilhelm Steinfeld

 5. DEBATT

  Ambassaden: Tyrkias legitime selvforsvarstiltak

 6. DEBATT

  Meninger: Høyre-politikeres farlige symbolpolitikk i dagligvaremarkedet