Debatt

Kort sagt, fredag 30. oktober

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Boligsparing for ungdom. Stråling og skepsis. Kraftbransjen. Her er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Ikke bare rike som sparer i BSU

Det blir stadig vanskeligere å kjøpe sin første bolig. Boligsparing for ungdom er viktig for at unge flest skal ha en reell mulighet til å spare til egenkapital. BSU-ordningen er ikke bare for de rike, slik Aftenposten mener.

Det er gode grunner til at 80 prosent av befolkningen eier sin egen bolig. Sparing premieres gjennom BSU, og over 90 prosent av befolkningen støtter ordningen. Boligprisvekst og strenge krav til egenkapital taler for å styrke, ikke fjerne, den. Det årlige sparebeløpet bør økes nå når skattefradraget bare tilfaller de som ennå ikke har kjøpt sin første bolig.

Selv om man bare ser statistisk på det, er det naturlig at de med lavest inntekt sparer mindre. De som har frikort betaler, heller ikke skatt. Om vi ser på ungdom med inntekt som gjør sparing mulig, ser vi at ca. 40 prosent sparer i BSU. Det er ikke stor forskjell i sparing mellom dem som tjener lite og dem som tjener mye: Andel unge som sparer, er ca. 35 prosent i lavere inntektsgrupper og ca. 45 prosent for noe høyere inntekt.

Sparing er positivt. Å oppfordre unge til å sette noe av til fremtidig boligkjøp, hjelper den enkelte som en gang skal kjøpe bolig. Det bidrar også til eierlinjen som har tjent oss vel.

Bård Folke Fredriksen, direktør, Norske Boligbyggelags Landsforbund


Villeder Human-Etisk Forbund om stråling?

Fredag postulerte Human-Etisk Forbund at det er «klart tilbakevist» at stråling fra trådløs teknologi gir helseskader. Hvorfor anser da FN/WHO-instansen IARC dette som mulig kreftfremkallende? Og hva med de 2266 studiene gravenettverket Investigate Europe (IE) viser til, med signifikante funn i 68 prosent? Eller metastudien meldt av NRK, der mobilstråling kobles til insektnedgangen i Europa?

SKUP-rapporten etter radarsaken i 2005 forteller om et strålevern som feilet katastrofalt, fordi «det hersket to skoler innen vitenskapen». Strålevernet lyttet til feil skole. Tre år etter kritiserte Brennpunkt avhengighetsbåndet til bransjenære ICNIRP. I dag beskrives ICNIRP av IE og moderate fagfolk som en lukket klubb, hvor kun forskere som deler bransjens tro på akutt oppvarming som eneste farekriterium, slipper inn.

Er det munnkurv og mer av det samme vi trenger? Eller er det på høy tid å få inn et transparent, uavhengig organ, som kan berede en trygg kurs for oss alle?

Torleif Dønnestad, Stavanger


Grunnkurs i logikk

Daglig leder i Norsk Klimastiftelse, Lars-Henrik Paarup Michelsen, liker ikke at jeg kaller ham og andre for «nyttige idioter» for kraftbransjen.

Bransjen vil elektrifisere sokkelen for å få drevet strømprisene opp, og Michelsen mener dette gir positiv klimaeffekt. Det benekter både samfunnsøkonomisk institutt ved NTNU og klimaforskningsinstituttet Cicero.

Jeg antar at Michelsen syns det er god klimapolitikk at Norge sender kraftoverskuddet vårt til kontinentet, som vi gjør i dag, og at han vil mene det gir positiv klimaeffekt.

Equinor skal nå bruke 50 milliarder kroner på å sende ca. 12 TWh elkraft fra land og ut på sokkelen. Den strømmen kan da ikke sendes til kontinentet. Dit ville den kunne gå uten én krone i nye investeringer, fordi vi har en rekke kabler dit med stor ledig kapasitet.

Hvis den strømmen så slår ut kullkraft på kontinentet, vil den direkte CO2-reduksjonen i tilfelle bli det doble av at den samme strømmen alternativt skulle slå ut gasskraft på sokkelen. Og det til en ekstra kostnad på 50 milliarder. Noen trenger et grunnkurs i logikk.

Hogne Hongset, Foldfjorden


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Mobilstråling
  3. Trådløs teknologi
  4. Klimapolitikk
  5. Sparing
  6. BSU (Boligsparing for ungdom)