Debatt

En felles tilnærming for vaksine i bofellesskap vil være verdig

  • Øyvind Nordbø
    Øyvind Nordbø
    Pårørende
Flere omsorgsboliger er stengt for besøkende og pårørende under koronakrisen.

Mange pårørende frykter at det er økt risiko for alvorlig sykdom og død blant utviklingshemmede.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Min sønn er snart 30 år. Han er en liten gutt i en stor kropp og er en av 19.000 personer med utviklingshemning som mottar helse- og omsorgstjenester i Norge.

Utviklingshemning innebærer ulike grader av lærevansker og opptil flere kroniske sykdommer. Noen er tildelt heldøgns omsorgstjenester og bor i bofellesskap eller omsorgsboliger.

Vanskelig å forstå

Opprinnelig var disse prioritert for vaksine samtidig med beboerne i sykehjem, men ved en revidering «forsvant» boformer utenom sykehjem ut av denne felles tilnærmingen. Begrunnelsen var at de er en sammensatt gruppe og at mange av dem uansett vil være prioritert på grunn av høy alder eller sykdom/tilstand.

Her er Øyvind Nordbø sammen med sønnen sin og hunden «Doffen».

Mange, men ikke alle: En person med utviklingshemning, autisme og epilepsi vil ikke nødvendigvis ha en prioritert plass i vaksinekøen. Det finnes 140 medisinske diagnosekoder (ICD-10) som definerer risikogruppe/tilstand. Treff på én av disse avgjør om man får vaksine. Forsøk på millimeterpresisjon som dette, er vanskelig å forstå og akseptere.

Begrenset familiekontakt

I et bofellesskap bor man ofte tett, og mange har én-til-én bemanning. Noen forstår hva smittevern innebærer, andre gjør ikke det. Enkelte er uten språk for å formidle plager og symptomer, og faste rutiner og kjent personale er viktig.

For å sikre helsetjenester og ivareta smittevern/isolasjon må man dessverre av og til ty til tvang og makt, noe som er utfordrende for alle involverte. Fare for smitteutbrudd innebærer begrenset familiekontakt, reduserte dagtilbud og fravær av allerede sparsomme fritidstilbud.

Ingen har sikker kunnskap ennå, men mange pårørende frykter at det er økt risiko for alvorlig sykdom og død blant utviklingshemmede uavhengig av diagnosekoder og alder.

Min sønn fikk treff på FHI-listen for én av de tre sykdommene han lever med. At eksperter definerer han til å ha høy risiko og derfor skal ha en prioritert plass i vaksinekøen, er på en måte godt. Men det kjennes også urettferdig på et vis.

En felles tilnærming for vaksine i bofellesskap med videre vil være rasjonelt, verdig og det vil være rett prioritering.


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Helse
  2. Smittevern
  3. Sykehjem
  4. Sykdom