Debatt

Portforbud er fremmed for vår rettstradisjon

  • Ni professorer
Informasjonsskilt i den franske byen Nice tidligere i januar.

I en krise viskes skillene mellom demokratiske rettsstater og autoritær styring ut.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Anne Kjersti Befring reiser kritikk mot vår påstand om at portforbud er for land som ikke stoler på sin befolkning. Hun frykter at en debatt om portforbud og andre tiltak mot smittevern kan føre til konspirasjonsteorier og mistillit.

Å forfekte konspirasjonsteorier er ødeleggende for det offentlige ordskiftet, men det er også ødeleggende å karakterisere legitim og faglig basert kritikk som noe som gir næring til konspirasjonsteorier. Enhver kritikk av makt og maktutøvelse vil kunne avskrives som næring til konspirasjon – og dermed noe man ikke bør bedrive.

Svært negative følger

Hun hevder også at portforbud kan være et egnet smitteverntiltak og derfor ikke bør betraktes som noe annet enn det. Her er vi uenige. Vi mener at portforbud er fremmed for vår rettstradisjon, og at det vil kunne ha svært negative følger for tillitsforholdet mellom myndighetene og befolkningen. Det er lite dokumentasjon for at dette svært inngripende tiltaket er et egnet virkemiddel for å begrense smitten.

Enhver kritikk av makt og maktutøvelse vil kunne avskrives som næring til konspirasjon

Befring synes også å vite hvilke tiltak som virker og hva konsekvensene er uten tiltak. Det er ikke dokumentasjon for at vi ved å se på ulike lands tiltak kan forutsi deres smittenivå eller dødelighet. Det at land bruker ulike smitteverntiltak og har ulike smittenivå, gir på sikt viktige data for nettopp å analysere effekten av forskjellige tiltak. Det er likevel for tidlig å trekke sikre konklusjoner nå.

Skillene viskes ut

Pandemien krever tiltak som går ut over det vi vanligvis vil akseptere i en rettsstat. Det gjelder både med hensyn til begrensninger i friheter og rettigheter, når det gjelder den vanlige fordelingen av myndighet mellom Stortinget og regjeringen og prosedyrene for å vedta lovgivning. I en krise viskes skillene mellom demokratiske rettsstater og autoritær styring ut. Derfor er det spesielt viktig å opprettholde en kritisk offentlighet.

Katja Franko, Hans Petter Graver, Vidar Halvorsen, Mette Kalager, Ørjan Olsvik, Peter Scharff Smith, Nils Chr. Stenseth, Kristine Beate Walhovd, Einar Øverenget

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Portforbud
  3. Smittevern