Debatt

Covid-19-karantene: Myndighetenes bestemmelser truer driften ved norske sykehus

 • Claus Klingenberg
  Seksjonsoverlege, Barne- og ungdomsavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Elin Gullhav
  Klinikksjef, Barne- og ungdomsklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge

Man bør vurdere å avslutte karantenen ved negativ koronatest rundt fem dager etter eksponering, mener innleggsforfatterne. Foto: Terje Pedersen/NTB

Det beste smittevernet må ikke bli det godes fiende.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Myndighetene har en vid definisjon på covid-19-nærkontakt. Så vid at personer med svært lav risiko for å bli smittet automatisk får ti dagers karantene fra jobb.

Dette kan true bemanning og drift ved norske sykehusavdelinger.

Koronaen er en samfunnskrise. I første fase av pandemien måtte sykehusdriften i Norge omlegges. Pasienter med ulike og dels alvorlig sykdommer fikk avtaler avlyst, og norske intensivavdelinger hadde utfordringer. Tiltakene hadde likevel stor støtte på sykehusene og i befolkningen.

Pandemien er nå i en annen fase.

Claus Klingenberg er seksjonsoverlege, Elin Gullhav er klinikksjef, begge ved Barne- og ungdomsklinikken på Universitetssykehuset Nord-Norge. Foto: Per-Christian Johansen/UNN

Siden juni 2020 har daglig færre enn ti nordmenn med covid-19 vært innlagt på intensivavdeling. Nå i høst er det økende smitte i samfunnet, men hyppigst blant unge mennesker med lite symptomer. Mange i denne aldersgruppen er helsearbeidere på norske sykehus.

Alle vet at man må være hjemme og teste seg ved symptomer. Men man kan ikke gardere seg mot at en sykehusansatt møter på jobb med milde covid-19-symptomer eller i inkubasjonsfasen.

Meget vid definisjon

På norske sykehus er det begrenset mulighet til å holde 1 meter avstand mellom ansatte. At alle holder 2 meter avstand, er nærmest umulig. Hva skjer hvis en helsearbeider har vært på jobb i inkubasjonsfasen eller med covid-19-symptomer?

Da starter smittesporing av «nærkontakter». Myndighetene har imidlertid en meget vid definisjon av begrepet «nærkontakt».

En «nærkontakt» har hatt kontakt med en covid-19-smittet person siste 48 timer før den smittede fikk symptomer. Kontakten skal ha vart minst 15 minutter og med under 2 meters avstand. Dermed kan en helsearbeider som har vært på jobb i to dager før symptomdebut, ha hatt «nærkontakt» med 10–20 ansatte og mange pasienter. Ifølge covid-19-forskriften skal nærkontakten i karantene i ti døgn.

Nærkontaktdefinisjonen gjelder i dag selv om man vet at de mest smitteutsatte nærkontakter er «husstandsmedlemmer», ikke kolleger med kortvarig jobbkontakt. Det er også kjent at smitterisikoen er størst de siste 24 timene før symptomdebut og tidlig i sykdomsfasen.

Å holde minst 1 meter avstand er oftest tilstrekkelig for å redusere smitterisiko.

1500 døgn med karantene

Hva er konsekvensen av en vid definisjon av «nærkontakter» og ti dagers karantene?

På Universitetssykehuset Nord-Norge har man hittil hatt rundt 150 ansatte «nærkontakter» i ti dagers karantene. Av disse er én ansatt smittet, men 1500 karantenedøgn er krevende for sykehusdrift. Marerittscenarioet er at en sykehusavdeling må stenge ved mangel på personell som er plassert i karantene – på tynt grunnlag.

Helsemyndighetenes anbefalinger for sykehusdrift i Norge kan gi alvorlige konsekvenser.

Folkehelseinstituttet antyder at det kan komme en endring av nærkontaktdefinisjonen. Det vil redusere risikoen for at mange helsearbeidere «unødvendig» kommer i karantene.

Man bør også vurdere å avslutte karantenen ved negativ koronatest rundt fem dager etter eksponering. «Nærkontakten» kan heller pålegges selvmonitorering av symptomer de første dagene tilbake på jobb.

Det beste smittevernet må ikke bli det godes fiende. Vi kan ikke tillate at driften på sykehus og pasientbehandling blir skadelidende. Helsemyndighetene bør revidere definisjoner for nærkontakter og karanteneregler for sykehusansatte.

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Karantene
 3. Smittevern
 4. Koronaviruset
 5. Pandemier

Koronaviruset

 1. NORGE

  Påbud om munnbind: Så mange må bruke munnbind før det hjelper

 2. NORGE

  Direkteblogg om korona

 3. VERDEN

  Spår dyster vinter i Europa: – Vi ser for oss høye dødstall

 4. DEBATT

  Inntil vaksiner gir effektiv flokkimmunitet, må vi begrense spredning på bred front

 5. NORGE

  Nye nasjonale tiltak: Dette må du vite

 6. NORGE

  Kan man legges det i fryseren? Eller helle kokende vann over? Her får du svar om hvordan viruset drepes i tøymunnbind.