Ved utbrudd bør munnbind vurderes for de eldste skoleelevene

Ny kunnskap taler for at barn er viktige i spredning av covid-19, skriver innleggsforfatterne.

Ingen ønsker en ny nedstengning. Derfor må vi gjøre det vi kan for å holde skolene åpne på en trygg måte.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

De siste ukene har vi sett stigende smittetall i Oslo, også hos barn. Dette er bekymringsfullt, sier byråd Inga Marte Thorkildsen (SV). Hvorfor sitter det likevel langt inne å gå fra gult til rødt nivå i skoler og barnehager?

Ny kunnskap taler for at barn er viktige i spredning av covid-19. En indisk studie med over 500.000 deltagere viser at barn i stor grad sprer smitte.

En nylig publisert rapport avdekket en smitteklynge som kom fra 2-åringer i en polsk barnehage. Barn og unge har som oftest milde eller ingen symptomer. Derfor blir utbrudd i skoler og barnehager vanskelige å oppdage før smitten har spredt seg.

Smitteklyngen ville ikke blitt avdekket uten systematisk sporing og testing, siden barna var asymptomatiske.

Derfor er gode smitteverntiltak i skoler og barnehager viktige for å unngå økt smittespredning.

Ny kunnskap om smittemåter

Utdanningsdirektoratets veileder for smittevern i skolene er basert på at viruset hovedsakelig spres ved dråpesmitte. Mye peker imidlertid mot at luftsmitte spiller en større rolle enn tidligere antatt. Det kan også hendelser her hjemme tyde på.

Supersprederhendelser synes å være sentrale i spredningen av viruset.

Disse skjer gjerne innendørs i rom med dårlig ventilasjon, der mange er sammen over tid og snakker høyt eller synger uten munnbind. Vi har kjennskap til flere supersprederhendelser fra korøvelser, likevel arrangeres fortsatt innendørs korøvelser med store grupper barn fra flere klasser.

Ventilasjon er essensielt

Noe data tyder på at man må få i seg en viss mengde koronavirus for å utvikle sykdom.

Viruset kan også være luftbårent. Derfor er det nyttig å ha fokus på god ventilasjon og utlufting i alle typer lokaler der folk samles.

Fra fly vet vi at å rense luften synes å ha effekt. I Tyskland har man nå retningslinjer som krever regelmessig full utlufting av klasserommene.

Forslag til endring av smitteverntiltakene

Her er våre forslag:

  • Sterkere fokus på ventilasjon og utlufting
  • Størrelse på kohorter bør presiseres
  • De eldste elevene bør holde minst 1 meter avstand i så stor grad som mulig
  • Ved utbrudd vurdere bruk av munnbind for de eldste elevene, slik som WHO anbefaler

Håndhygiene er fortsatt viktig, men å vaske stolene gir kanskje ikke like stor uttelling.

Viktig å gå til rødt ved utbrudd

Ved større lokale utbrudd innføres nå sterkt inngripende, lokale tiltak. Samtidig fortsetter skolene å ha uendret gult nivå. Dette er uheldig. Det kan bidra til å forlenge utbruddene og gi utrygghet og potensielt mange karantenedager.

I en utbruddssituasjon, som nå i Oslo, bør man gå raskt fra gult til rødt nivå. Det kan skje ved midlertidig å redusere kohortstørrelsene og øke avstandskravet.

Ved å innføre smitteverntiltak som harmonerer med det vi har av kunnskap om smittemåter, vil barn og unge i praksis erfare hva vi mener er viktige og riktige tiltak for å hindre smittespredning.

Ingen ønsker en ny nedstengning. Da er det viktig å gjøre det vi kan for å holde skolene åpne på en trygg måte.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter