Når vi forsvarer bruken av karikaturer, forsvarer vi ytringsfriheten

  • Jon Helgheim
    Jon Helgheim
Problemet er at Fahad Qureshi ikke forstår forskjellen på å forsvare bruken av karikaturer og det å forsvare hva karikaturen fremstiller, skriver Jon Helgheim (bildet).

Vi tar ikke stilling til om Muhammed eller islam blir fremstilt riktig eller galt.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Det å forsvare bruken av karikaturtegninger er ikke det samme som å forsvare innholdet i enhver karikatur.

Når Fahad Qureshi, leder i Islam Net, sier at de som forsvarer bruken av karikaturer, også forsvarer islamofobi, maler han seg et fiendebilde som islamister ellers i Europa har brukt til å hisse opp og radikalisere muslimer (Aftenposten 26. november).

Manglende forståelse

Islam Net beviser nok en gang at de har en manglende forståelse for det samfunnet de lever i, og de forsøker å dra islam i Norge i en mer radikal retning. Innlegget røper at vi har mislykkes med å skape forståelse i enkelte miljøer for hva ytringsfrihet er.

Det er mulig Qureshi misforstår med vilje. En karikatur er ikke en virkelighetsgjengivelse. En karikatur trekker gjerne frem en flik av et problematisk forhold og blåser dette opp.

Mange i Norge har opplevd at de selv, eller noe de er en del av, blir karikert, fremstilt feil eller latterliggjort.

Slikt kan være sårende, men det må vi tåle i et land med ytringsfrihet.

Forsvarer ytringsfriheten

Når vi forsvarer bruken av karikaturer, forsvarer vi ytringsfriheten. Vi tar ikke stilling til om Muhammed eller islam blir fremstilt riktig eller galt.

Problemet er ikke at Qureshi tar til motmæle mot hvordan islam blir fremstilt. Det må han gjerne gjøre.

Problemet er at Qureshi ikke forstår forskjellen på å forsvare bruken av karikaturer, og det å forsvare hva karikaturen fremstiller.

Han sier egentlig at de som forsvarer ytringsfriheten, er fiendtlig innstilt mot islam.