Etter Kristiansand og Charlottesville: Ønsker vi at nazister fritt skal marsjere i norske byer?

Høyreekstreme marsjerte i Kristiansand i sommer. Hverken norsk eller internasjonal lovgivning hindrer norsk politi i å erklære nazister som uønsket, skriver artikkelforfatterne.

Nazisters rett til å demonstrere i norske gater er ikke en lakmustest på om man er for eller imot ytringsfriheten.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

29. juli i år marsjerte nazister gjennom Kristiansand under politibeskyttelse med parolen ‘knus homolobbyen!’

«Nasjonalsosialistiske soner»

Det var den største nazistiske demonstrasjonen i Norge etter 1945. Nazistene i Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) ser på dette som en seier og som en tilskyndelse til forsøk på å erklære områder i norske byer som 'nasjonalsosialistiske soner’ i fremtiden.

Karl Popper advarte om at «ubegrenset toleranse må føre til at toleransen forsvinner.» Tiden er inne for norske myndigheter til å tenke grundig gjennom dette dilemmaet.


Les også:


Ønsker vi dette?

Man må spørre seg om man virkelig ønsker å bruke betydelige ressurser på at nazister fritt skal tillates å marsjere i norske byer, utfordre statens voldsmonopol og underminere norske borgeres krav på sikkerhet, ytringsfrihet og likebehandling.

Det er forsøkt etablert en rammefortelling om at det eneste relevante tema å diskutere etter Kristiansand er ‘ytringsfrihet.’ Men det handler i realiteten mer om offentlig orden, alminnelige borgeres fred og krav på like rettigheter og samfunnssikkerhet.

Kriminelle formål

Nazisters rett til å demonstrere i norske gater er ikke en lakmustest på om man er for eller imot ytringsfriheten. Å knesette forbudet mot ‘forhåndssensur’ i Grunnlovens § 100 som noe nært et absolutt forbud mot politimessig inngripen mot demonstrerende nazister, er tendensiøst.

En liberal og demokratisk stat har full anledning og en legitim rett til å beskytte seg mot voldelige ekstremister. Norske kommunestyrer kan med lovhjemmel beslutte at man ikke ønsker at kommunal grunn anvendes for kriminelle formål.

Hverken norsk eller internasjonal lovgivning og rettspraksis hindrer norsk politi i å erklære nazister som uønsket med henvisning til offentlig orden og samfunnssikkerhet. Politilovens § 11 gir oss de instrumenter vi trenger.

Grov vold og våpen

Flere av nazidemonstrantene i Kristiansand har vært involvert i grov vold mot politi, innvandrere og antirasister.

Aktører i DNM har gjennomgått paramilitær trening i Russland.

Før Kristiansand ble to av demonstrantene arrestert for ulovlig våpenbesittelse.

Svenske nazister ble stanset på grensen med kniv- og slagvåpen.

DNM har stått bak mordbrannforsøk mot asylmottak i Sverige.

Sikkerhetstjenestene i Finland, Sverige og Norge anser DNM som en sikkerhetstrussel.

Nazister får forrang

DNM må kunne betraktes som en kriminell organisasjon. I Kristiansand ble en mot-demonstrant først fysisk angrepet av nazistene, og dernest arrestert av lokalt politi.

Norsk politi har et soleklart ansvar for å sikre at slike protester nyter nøyaktig samme vern og ytringsmulighet som nazistenes. Den praktiske konsekvensen av kristiansandpolitiets opptreden er at nazisters demonstrasjonsrett og ytringsfrihet får forrang. Det bør bekymre enhver som er forpliktet på demokratiets fremtid.

Forut for Kristiansand hadde politiet i Fredrikstad nedlagt forbud mot de planlagte nazidemonstrasjonene der med henvisning til «offentlig orden.»

Ytringsfriheten er ikke i noe land ubegrenset. Ytringsfriheten er heller ikke overordnet andre menneskerettigheter. Ytringsfriheten må og skal balanseres mot andre menneskerettigheter. Ingen stat er dømt i den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) for å ha nedlagt forbud mot nazistiske demonstrasjoner.

«Aldri naivitet»

Vi tar ikke standpunkt til dette, men vil nevne at FNs Rasediskrimineringskonvensjon krever et aktivt forbud mot slike organisasjoner.

Fredrikstadpolitiet begrunnet avslaget med faren for vold mot nazistene og forstyrrelser av offentlig orden fra mot-demonstranter. De hevdet at nazister i ‘utgangspunktet ikke er voldelige.’

Det er en tvilsom slutning og i strid med det både PST og Säpo sier. Det følger tvert imot av nazisters ideologi og dokumenterte praksis at nazismen er voldelig. Tenk på Hitlers stormtropper i SA, på Hermansen-drapet i 2001, tenk på Breivik.

Ideen om at nazister er for ’videst mulig rammer for ytringsfriheten’ er teori, ikke praksis. Volden mot mot-demonstranten i Kristiansand og truslene mot en norsk redaktør forteller oss hva vi kan vente oss dersom denne bevegelsen gis handlingsrom.

En uke før demonstrasjonen i Kristiansand markerte vi seksårsdagen for 22. juli-terroren. Breiviks terrorangrep ble, i likhet med langt de fleste tilfeller av politisk vold i moderne norsk historie, utført av en høyreekstremist.

Etter Breiviks terrorangrep sa daværende statsminister Stoltenberg at vårt svar som samfunn måtte være «mer demokrati, mer åpenhet og mer humanitet. Men aldri naivitet». Det er på høy tid at vi også tar det siste leddet i denne oppfordringen på alvor.

Debattinnlegget er skrevet av:

  • Nina Bahar, assisterende generalsekretær, Skeiv Verden
  • Sindre Bangstad, forsker, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning
  • (KIFO)
  • Terje Emberland, seniorforsker, Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
  • Ervin Kohn, Antirasistisk Senter / Mosaisk Trossamfunn
  • Odin Lysaker, professor i etikk, Universitetet i Agder

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter