Debatt

Den eneste fordelen med alternativ behandling er at den stort sett ikke virker | Pernille Nylehn

 • Pernille Nylehn, lege ved gynekologisk avdeling, Haugesund sykehus
Homeopater – som selv mener de er seriøse utøvere – tror den livstruende sykdommen ebola kan behandles med sukkerpiller. Dette er ikke lenger tvilsomt, det er dødelig umoralsk, skriver innleggsforfatteren. (Illustrasjonsfoto)

Alternativbehandlere selger sine tulleprodukter, påstår at de virker mot alt på jord, og ler av myndighetenes maktesløshet.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Innlegget er først publisert på fritanke.no. Skribenten er lege ved kvinneklinikken på Haugesund sykehus, bloggerog skeptiker.

 1. november skrevNRKat nettbutikken www.altshop.no selger varer med svært tvilsomme påstander. Blant annet påstår de at flere av produktene kan behandle eller kurere kreft, hiv og MS. De skriver også, under produktet Cancer Support Series:

«Altshop.no vil klart anbefale andre alternativer enn cellegift og stråling som behandlingsformer for kreft.»

Dette er grove brudd på lovgivningen for markedsføring av kosttilskudd og alternativ medisin.

Og det er ikke lovbrudd begått i vanvare: Eieren av Altshop, Kjetil Dreyer, vet utmerket godt hva han driver med.

NRK slo det opp som en nyhet, men det er ikke nytt. Man skal ikke vite mye om alternativmarkedet for å kjenne til Altshop og produktene deres. Og myndighetene, blant andre Forbrukerrådet, Mattilsynet og Legemiddelverket, har visst om dette lenge.Legemiddelverket sa allerede i 2009at Altshops markedsføring var ulovlig.

Altså: For fem år siden fastslo en ansvarlig tilsynsmyndighet at Altshop kommer med grovt ulovlige påstander, men gjorde ingenting.

Både Forbrukerombudet og Legemiddelverket har i mellomtiden fått gjentatte tips om Altshops – og mange andre nettbutikkers – ulovlige virksomhet. Nå kommer det i media igjen, og da skal Legemiddelverket «ta kontakt» med Altshop.

Vi får se om det kommer noe utav det. Jeg tror jeg vet.

Det virker som Forbrukerombudet er den eneste tilsynsmyndigheten somfaktiskgjørnoe og har klare meninger om at regelverket, og håndhevingen av det er for dårlig. Men de har svært begrensede fullmakter og ressurser. Og det virker som desnakker for døve ører.

Hvordan kan humbug selges i et ellers gjennomregulert land?

Hvordan kan det ha seg at det selges produkter som ikke bare er humbug, men potensielt skadelige, rett foran nesa til ansvarlige myndigheter?

Jo, det er fordi … tja, si det.

Norge er ellers et gjennomregulert land hvor man knapt kan male huset uten å sende nabovarsel. Og helsevesenet – det vanlige helsevesenet altså – er regulert av så mange lover og regler at man nesten må ha doktorgrad for å ha oversikten. Det stilles strenge krav til helsepersonells utdanning, det stilles strenge krav til yrkesutførelsen, til sykehusene, legekontorene, laboratoriene … heldigvis.

Pernille Nylehn

Vi har en helseminister som er svært opptatt av pasientsikkerhet og pasientrettigheter … heldigvis.Det stilles meget strenge krav til medikamenter som selges i apotekene, og nøye oppsyn med bivirkninger. Det har skjedd mange ganger at legemidler har blitt trukket tilbake, enten fordi de ikke har god nok effekt eller fordi de har for mye bivirkninger ... heldigvis.

Men de kravene og reglene gjelder helsepersonell . Hvis man i stedet kaller seg alternativ behandler, er saken en helt annen.

Da kan man gjøre hva man vil. Man kan bruke alle mulige behandlingsformer (så lenge de er definert som «alternative»), enten man har kompetanse i dem eller ei, man selge hvilke produkter man vil (1) og påstå at det er helsebringende.

Ingen kontroll, ingen fylkeslege, ingen helseminister som troner over deg og refser deg hvis du ikke har forsvarlighet og pasientsikkerhet i høysetet. Et deilig liv.

Lovverket blir ikke håndhevet

Overdriver jeg nå? Nei. Jeg er kanskje polemisk, men jeg overdriver ikke. I Norge kan alternativbehandlere i praksis gjøre hva de vil med hvem de vil, og behandle alle slags sykdommer.

Det finnes et lovverk (2), men det blir ikke håndhevet. Eller jo, det blir håndhevet en sjelden gang, ved at Forbrukerombudet og Helsetilsynet tar stikkprøver av markedsføringen og finner en mengde lovbrudd. Så gir de noen pålegg om endring av markedsføringen, noe som kanskje blir gjort og kanskje ikke.

Men hverken Forbrukerombudet eller Helsetilsynet har som oppgave, eller fullmakt til, å føre tilsyn med selve virksomheten.

En smart behandler vil altså la være å si offentlig at hun behandler alvorlig sykdom, men det er ingen som hindrer henne i å gjøre det. Og med mindre behandlingen får alvorlige konsekvenser vil ingen få vite det.

Hun har ingen plikt til å rapportere, ingen plikt til å føre journal, (3) hun får aldri besøk av tilsynsmyndighetene, og det er ingen som vet hva slags produkter hun selger, eller om de er kontrollert av Mattilsynet eller Legemiddelverket.

Ikke utdannelse, ikke godkjenning, ikke lisens

Hvordan blir man så alternativbehandler? Det er bare å sette i gang. For å bli alternativbehandler trenger du nemlig ingen utdannelse, ingen godkjenning og ingen lisens. Du trenger heller ikke varsle noen om at du har åpnet en klinikk og tar imot sjuke folk.

Du kan riktignok registrere deg iRegisteret for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysund. Det krever et minimum av utdannelse, og medlemskap i en registrert utøverorganisasjon.

Hvis du for eksempel vil bli med iHealerforbundet, må du ta et todagers kurs (evt. 50-timers nettstudium) iVEKS-fagog legge fram evaluering fra 10 – sier og skriver ti – personer som har mottatt healing fra deg.

Da får du momsfritak, og blir det alternativbransjen ynder å kalle en seriøs utøver.

Det eneste myndighetene krever for at en utøverorganisasjon skal bli godkjent, er at denoppfyller visse formelle krav. Blant annet må de ha krav til utdannelse hos medlemmene sine. Men myndighetene har ingen krav til hverken lengden eller innholdet i utdannelsen. Noe eksemplet med healere burde vise.

I rettferdighetens navn: de fleste organisasjonene krever mer enn dette, men de kan altså definere helt selv hva som skal kreves.Bowenakademiettilbyr for eksempel 130 timers undervisning og 120 timers praksis. Det tilsvarer 18 dager undervisning og 2-3 ukers praksis. Legg til et VEKS-kurs, og vips så er du Bowenterapeut.

Jeg overlater til leseren å regne ut forholdet mellom Bowenterapeutenes «utdannelse» og sykepleieres treårige fulltidsstudium.

Og sykepleiere (i helsevesenet altså) kan hverken stille diagnoser eller iverksette behandling uten delegasjon fra en lege(4). Bowenterapeuten derimot, med sin bittelille utdannelse, kan åpne praksis på hjørnet og ta imot pasienter. Prisen bestemmer hun selv, kanskje tar hun 500 kroner timen, kanskje 750.

Det er heller ingen som hindrer henne i å bruke andre teknikker, som hun ikke er registrert med, som Aqua Detox, fotsoneterapi, kvantemedisin, craniosacralterapi, kopping, lysakupunktur, refleksologi og reikihealing.Denne Bowenterapeutentilbyr f eks kvantemedisin mot flottbitt (nei, det er ikke jeg som staver det slik).

Igjen i rettferdighetens navn: det er flere organisasjoner som krever atskillig lengre utdannelse enn Bowenforeningen gjør.Akupunkturforbundetkrever for eksempel at man har minst 240 studiepoeng, hvorav 90 poeng i medisinske fag. Ogden norske akupunkturutdannelsener faktisk enNOKUT-godkjent høyskole hvor de driver med forskning.

Men det forhindrer ikke at mange av medlemmene deres driver med en mengde andre teknikker som de ikke nødvendigvis har solid kompetanse i, og bryter markedsføringsbestemmelsene så det suser.

Homeopatforeningen krever også at medlemmeneskal ha utdannelse, minst 3 års homeopatutdannelse og «medisinsk grunnfag» (1/2-1 år, kan tas som nettstudium). Men ingen av skolene som tilbyr homeopati er godkjent av NOKUT, ikke en gang som fagskole.

Men er det så farlig da?

… om noen velmenende mennesker tilbyr naturlig behandling, spesielt når helsevesenet slett ikke alltid kan hjelpe dem?

Det korte svaret er: vi vet ikke om det er trygt eller farlig. Vi vet ikke hvor mange som driver en eller annen form for alternativ behandling, hva slags utdannelse de har (eller ikke har), eller hvilken behandling de tilbyr til hva slags pasienter. Det finnes heller ingen registrering av bivirkninger eller komplikasjoner.

Siden ingen har kontroll med hva som skjer, kan vi faktisk ikke si at det ikke er så farlig.

Men så sier mange: Alternativ behandling benytter seg jo av naturlige behandlingsmetoder, og spiller på lag med kroppen. De bare styrker immunforsvaret (5) og kroppens evne til selvhelbredelse!

Nå ja. Jeg skjønner ikke helt hva som er så naturlig med å stikke nåler i folk.

Det er heller ikke naturlig – og noen ganger farlig – å spise megadoser av vitaminer (6).

Det er veldig unaturlig å bruke en maskin til å settetitalls liter med vann opp i tykktarmenfor å skylle den. Og det er absolutt ikke naturlig å drikkesølvvann(en av Altshops slagere) ellerblekemiddel.

Å tynne ut en dråpe arsenikk med enorme mengder vann og tilby det som behandling mot blant annet angst er heller ikke naturlig (7).

De tusenvis av tilskuddene og vitaminene og urtene og pulverne som selges på helsekostforretninger og på nettet er heller ikke alltid «naturlige».

Det finnes hundrevis av eksempler på at «helsekost» inneholdermiljøgifter, tungmetaller ogmedikamenter, og ofte inneholder de lite og intet av det de påstås å inneholde.

Her er et eksempelpå hva som kan skje hvis man går til en velmenende og hyggelig alternativ behandler. Artikkelen er ganske ugjennomtrengelig for legfolk, men kort sagt fikk en kreftsyk kvinne råd om å innta 9 gram av grunnstoffet cesium per dag, og ellers bare spise grønnsaker og drikke et mineraltilskudd.

Et par uker etter ble hun lagt inn på sykehus med kramper, bevissthetstap og hjerterytmeforstyrrelse. Blodprøvene viste at hun hadde alvorlig ubalanse i saltene i blodet, blant annet meget lavt nivå av kalium, og alvorlig forstyrrelse i de elektriske banene i hjertet (8).

Hun var kort og godt forgiftet, og hadde hun ikke blitt innlagt og fått utmerket medisinsk behandling kunne det stått om livet.

Det sies ikke om vedkommende «behandler» hadde noen form for utdannelse. Kanskje var han medlem av en utøverorganisasjon og dermed en seriøs behandler. Kanskje var han flymekaniker som hadde skiftet beite. Men det er hevet over tvil at han ikke ante hva han drev på med, og var nær ved å ta livet av pasienten sin.

Men det skjer feil i helsevesenet også?

Absolutt. Det skjer feil, noen ganger på grunn av systemsvikt, andre ganger menneskelig svikt, andre ganger fordi helsepersonellet ikke har gode nok kunnskaper.

Forskjellen er at helsevesenet jobber kontinuerlig med å rapportere og forebygge feil, og slutter med behandlingsformer som viser seg å gjøre mer skade enn gagn.

Det finnes et tilsynssystem, og helsepersonell må stå til ansvar hvis de gjør feil. Og pasienter som behandles i helsevesenet har klagerett, og rett til erstatning.

De som går til alternativ behandling er rettsløse.

Og det fritar ikke alternativbehandlerne at andre også gjør feil .

At helsevesenet har mangler, gjør ikke alternativ behandling tryggere eller mer effektivt.

At apotekmedisiner kan ha bivirkninger gjør det ikke greit å selge kosttilskudd med arsen, bly og steroider.

Risikoen for feil, feilbehandling og skade er faktisk større i det alternative helsevesen, hvor hvem som helst kan behandle hvem som helst for hva som helst, hvor det ikke stilles krav til kompetanse, hvor det ikke finnes fungerende kontrollsystemer, og hvor ingen rapporterer, hverken det som fungerer eller det som går til helvete.

Den eneste fordelen med alternativ behandling er at den stort sett ikke virker.

Kanskje bortsett fra på velvære og opplevd helse, og derfor kanskje ikke har så mange bivirkninger. Det er i hvert fall lov å håpe det.

Men ingen vet om det stemmer.

Titusenvis av mennesker blir eksperimentert på

Det vi er vitne til er et gigantisk eksperiment på titusenvis av mennesker som ikke vet at de blir eksperimentert på.

Det høres dramatisk ut. Hvordan kan jeg si noe slikt? Jo, det kan jeg si fordi

 • Titusenvis av mennesker behandles av inkompetente (9) mennesker, eventuelt av mennesker med kompetanse som er irrelevant for den aktuelle behandlingen.
 • Titusenvis av mennesker behandles med metoder som ikke har dokumentert virkning, eller så liten virkning at behandlingen er meningsløs.
 • Titusenvis av mennesker behandles med metoder vi vet ikke virker.
 • Titusenvis av mennesker behandles med preparater som ikke har dokumentert virkning og hvor bivirkningene ikke er tilstrekkelig kartlagt.
 • Titusenvis av mennesker tar preparater som i liten grad er kvalitetssikret eller kontrollert, og kan inneholde helseskadelige stoffer.
  Når man diskuterer disse problemene med alternativbehandlere går de kjapt i forsvar og peker på legemiddelindustriens synder. Ja, legemiddelindustriens historie har mange mørke kapitler, for eksempel iØst-Tysklandog i utviklingsland, hvor preparater ble utprøvd på intetanende mennesker som trodde de fikk god og virksom behandling, noen ganger med fatale konsekvenser.

Det finnes absolutt ingen unnskyldning for det, heller ikke metodene de bruker i dag, med manipulering av forskningsresultater, massiv reklame og påvirkning overfor helsepersonell og politikere.

Men at legemiddelindustrien har mange svin på skogen gjør ikke alternativbransjens lemfeldighet og svake kunnskapsgrunnlag mindre kritikkverdig.

Å unnskylde egne feil med at det fins andre som er dummere, hører hjemme i barnehagen, ikke blant voksne folk som tar syke i kur.

Den jevne homeopat eller soneterapeut skal selvsagt ikke beskyldes for å være like kynisk som visse deler av legemiddelindustrien, men jeg snakker ikke om hyggelige og velmenende enkeltpersoner, jeg snakker om at alternativbransjen som system fungerer like lovløst som den farmasøytiske industri på sitt verste.

Enda mer lovløst faktisk: Legemiddelindustrien er tross alt pålagt meget strenge restriksjoner, og blir fulgt med argusøyne. Det er mer enn man kan si om alternativbransjen.

Profitt og kynisme i milliardindustri

Og det er mye mer enn man kan si om den alternative farmasøytiske industri, nemlig den industrien som lager og selger «helsekost» og piller og pulver og miksturer og sølvvann og blekemiddel og cesiumkapsler.

Dette er ikke snille hippier som dyrker økologiske urter.

Det er en milliardindustri som neppe står tilbake for legemiddelindustrien, hverken når det gjelder profitthunger eller kynisme.

Og hva skal man si om personer som Kjetil Dreyer, som selger sine tulleprodukter, påstår at de virker mot alt på jord, og bare ler av myndighetenes maktesløshet? Jeg kan i hvert fall si at han ikke er alene. Det finnes mange slike nettbutikker, for eksempel Biopuls,UnoVita,Almasenteret, for å nevne noen få. (10)

Vi får bare være takknemlige for at mesteparten av det som kalles alternativ behandling, altså den behandlingen som utøves av de velmenende homeopatene og soneterapeutene, sannsynligvis er relativt ufarlig.

Resultatet kan bli sykdom, sorg og gjeld

Men om selve behandlingen sannsynligvis er relativt ufarlig vet vi at

 • Et ukjent antall mennesker går til inkompetente behandlere i stedet for å gå til lege, og risikerer ikke å få riktig diagnose i tide.
 • Et stort antall mennesker går til inkompetente behandlere i desperasjon fordi de har en alvorlig sykdom som helsevesenet ikke kan kurere dem for. Svært mange av disse vil kun oppnå å få uvirksom behandling, men noen av dem risikerer å bli enda sykere, som for eksempel kvinnen som fikk cesium og holdt på å stryke med.
 • Et stort antall alvorlig syke mennesker – spesielt kreftpasienter – blir aktivt oppsøkt av ulike «behandlere» som tilbyr sine tjenester, ofte til grove priser. Det finnes mange eksempler på at dødssyke folk har tatt opp titalls tusen i lån i håp om å bli friske. Det blir de ikke. Og så sitter pårørende igjen med stor sorg … og stor gjeld.
  Og jeg bare nevner det:Homeopater– som selv mener de er seriøse utøvere – tror den livstruende sykdommen ebola kan behandles med sukkerpiller. Dette er ikke lenger tvilsomt, det er dødelig umoralsk.

Ansvarlige myndigheter blir døve, stumme og blinde

Så kommer vi tilbake til de ansvarlige myndighetene, rettere sagt de uansvarlige myndighetene: Helseministeren, Helsetilsynet, Legemiddelverket, Mattilsynet, Helsedirektoratet, politikerne.

De vet om alt det jeg har skrevet her .

De har laget lovene og forskriftene.

De vet at det skjer daglige lovbrudd, til dels grove.

De vet at lovene og forskriftene så å si aldri håndheves.

De vet at registerordningen bare er skuebrød.

Men de gjør ingenting.

Og når de blir gjort oppmerksom på sin uendelige uansvarlighet, blir de akutt blinde, døve og stumme, akkurat somde tre apene. Når de så har vært døve og blinde lenge nok til at kritikerne har gitt opp for denne gang, så fortsetter de med sine fagre ord om pasientsikkerhet, pasientrettigheter, kvalitetssikring, kompetanseheving og tilsyn. I helsevesenet, vel å merke. Det andre helsevesenet, skyggehelsevesenet, får fortsette som før.

Kan noen forklare meg hvorfor, og hvor lenge dette skal fortsette? Jeg, og mange andre, har spurt og spurt. Men ingen vil svare.

Se faktaboks for fotnoter.

Følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Mer å lese:

Kronikk av Andreas Wahl Blomkvist, Gunnar Tjomlid og Torbjørn Lysne:

Les også

«Kiropraktikk er stort sett manipulasjon»

Tegnehanne forstår seg ikke på alternativ behandling:

Les også

«Seks ting jeg ikke skjønner meg på»

Joacim Lund kommenterer:

Les også

Verden jakter en ebolavaksine. Samtidig, i Norge, lar foreldre være å beskytte barna sine mot livsfarlige sykdommer

Artikkelserie om alternativ behandling:

Les også

Langt flere kvinner enn menn bruker alternativ behandling

Les mer om

 1. Debatt
 2. Alternativ behandling