Debatt

Kort sagt, 25. juli

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Velkommen til en overbooket by!

Nylig ble søkertallene fra Samordna opptak lansert. 91.000 håpefulle studenter har søkt seg til høyere utdanning, det er en økning på 3,1 prosent fra fjorårets 88.000. Mange av disse vil begynne å studere i Oslo. Men hvor skal studentene bo? Det er godt å se at søkertallene hvert år øker og at stadig flere får tilbud om plass. Dessverre er jeg redd for at man brenner lyset i begge ender. Jeg er redd studentene vil stå uten bolig. Velferdstingets jobb er å sikre studentene trygge og gode rammer rundt studiehverdagen levert av SiO og kommunen. Det viktigste for en student er å ha et tak over hodet.

SiO bygger i rekordfart, vi har i løpet av de to siste årene bygget 400 studentboliger. Men på tross av en storsatsing på boligbygging, så kommer vi til kort. Boligkøen øker hvert eneste år, og SiO må igjen gi avslag til flere tusen håpefulle studenter, og ønske lykke til med jakten i sterkt presset boligmarked.

Så; velkommen skal du være, og gratulerer så mye med en studieplass i hovedstaden. Er du en av de flere tusen som står uten bolig? Lykke til med jakten!

Aleksander Gjøsæter, leder, Velferdstinget i Oslo og Akershus

Hvor er guttene?

Det er fremdeles urovekkende få gutter som søker seg til helsefag ved Universitetet i Oslo. Tall fra Samordna Opptak viser at kun hver fjerde nye UiO student på psykologi er mann. Ubalansen går igjen i alle helseprofesjonene ved universitetet.

Forskning viser at pasienter som får velge kjønn på behandleren sin i større grad er fornøyd med behandlingen. Med den lave andelen mannlige søkere til helsefagene står vi fare for å få et helsevesen uten mannlige leger og psykologer. Dette går utover behandlingstilbud og kan i verste fall føre til at menn velger å ikke oppsøke hjelp.

Også for studentene er ubalansen alvorlig. God kjønnsbalanse er viktig for læringsmiljøet og forhindrer frafall. Universitetet i Oslo må ta ansvar for å igangsette tiltak for å sikre god kjønnsbalanse. Vi i Studentparlamentet ved UiO mener derfor at det må innføres kjønnspoeng og kvotering på studier hvor et kjønn over tid er underrepresentert.

Yrkene i helsesektoren spiller en viktig rolle i livene våre. Derfor er det viktig at våre fremtidige, leger, psykologer og tannleger gjenspeiler bredden i samfunnet.

Ingvild Leren Stensrud, likestillingsansvarlig, Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo

Les mer om

  1. Debatt