Debatt

Bent Høie jukser med jusen i debatten om abort

  • Hans Fredrik Marthinussen
    Hans Fredrik Marthinussen
    Professor i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
Folk flest har nå sikkert skjønt at når Bent Høie vil innføre nye abortregler, er det fordi han vil endre rettstilstanden. Men at Høie prøver å føre offentligheten bak lyset ved å jukse i fremstilling av kilder, er oppsiktsvekkende, skriver artikkelforfatteren. Her fra 8. mars-demonstrasjonen i Oslo i år.

Enten har Bent Høie juridisk inkompetente rådgivere, eller så fører han og departementet bevisst velgerne bak lyset.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Bent Høies svar på mitt debattinnlegg «Abortkampen er ikke over» i Aftenposten føyer seg inn i en rekke av utspill der Høie sier at ingenting skal endres, men at det likevel er nødvendig å innføre nye regler for å «presisere» hva som gjelder.

Hans Fredrik Marthinussen

Fjerning av egenskaper ved fosteret som selvstendig abortgrunn ville ikke endre gjeldende rett, og reservasjonsretten innebar ingen reell begrensning av kvinners rettigheter. Folk flest har nå sikkert skjønt at når Høie vil innføre nye abortregler, er det fordi han vil endre rettstilstanden.Men at Høie prøver å føre offentligheten bak lyset ved å jukse i fremstilling av kilder, er oppsiktsvekkende.

Serverer åpenbare feil

Høie skriver at grensen for levedyktighet i lovens forarbeider er beskrevet som «muligheten for at fosteret er levedyktig utenfor livmoren kan være til stede». Mens han anklager meg for ikke å ha fakta på plass, serverer han selv en opplysning som er åpenbart feil.

Grensen for abort fordi fosteret er levedyktig, har vært del av abortloven siden den ble vedtatt i 1975.

Dette er juridisk ABC, som jeg antar Høie og hans rådgivere i departementet er kjent med

Aslak Syse skriver i sin bok om abortloven, den eneste grundige behandlingen i norsk rett: «Regelen kom inn da 1975-loven ble vedtatt og i Ot.prp. nr. 38 (1974–75) sies det at «levedyktighet inntrer normalt en gang i tidsrommet 24. til 28. svangerskapsuke» (s. 15).

Dette er eneste relevante uttalelse i forarbeidene til tolkning av når i svangerskapet lovgiveren mente at fosteret måtte anses som levedyktig. For øvrig henvises til kliniske parametere og legens skjønn.»

Uttalelsen Høie feilaktig presenterer som forarbeid, falt i en overfladisk gjennomgang av rettstilstanden, avgitt under en senere revisjon av loven, der levedyktighetsvilkåret ikke ble berørt.

Slike gjengivelser i forbindelse med revisjoner er det bred enighet blant jurister om at ikke har vekt: Politikerne har vedtatt en lovbestemmelse på bakgrunn av beskrivelsen gitt i forarbeidene.

Enten har Høie altså juridisk inkompetente rådgivere, eller så fører han og departementet bevisst velgerne bak lyset

Departementet kan ikke endre Stortingets beslutning ved senere å omtale den i forbindelse med en revisjon, der politikerne bare tar stilling til andre lovendringer. Dette er juridisk ABC, som jeg antar Høie og hans rådgivere i departementet er kjent med. Enten har Høie altså juridisk inkompetente rådgivere, eller så fører han og departementet bevisst velgerne bak lyset.

Stortinget endrer lovene

For øvrig har mange eksperter tidligere tatt til orde for at yttergrensen bør følge malen ellers i abortloven: et fast angitt antall uker. Men det har altså Stortinget forkastet. At Høie mener dette likevel er blitt regelen, stiller ikke han og hans juridiske rådgivere i noe bedre lys.

På bakgrunn av den medisinske utviklingen, kan det være grunn til å se på denne yttergrensen for abort på nytt.

Men det er Stortinget som må endre loven, ikke Høie på kammerset.

At Høie anklager andre for ikke å ha satt seg inn i fakta, samtidig som han selv presenterer åpenbare feil og later som om ingenting av det han vedtar skal endre noe som helst, er ikke en minister verdig.

Twitter: @hfmarthinussen

Innlegget som startet debatten:

Les også

«Abortkampen er ikke over»

Bent Høies svar på kritikken:

Les også

«Et stort flertall støtter forslaget om å presisere yttergrensen for abort»

Mer om abort og abortlov:

Allmennleger og gynekologer om senaborter:

Les også

Ønsker ikke lenger 22-ukers grense for abort

Helseministeren presiserer øvre abortgrense:

Les også

Høie: Voldtekt er ikke grunn nok til abort etter uke 22

Bent Høie ville endre abortloven i 2013:

Les også

- Dagens abortlov er diskriminerende

En far skriver:

Les også

«Det finnes gode grunner til å velge abort, men at barnet ikke vil få et godt liv fordi det har Downs syndrom er ikke en av dem

Ikke gå glipp av debattene: Følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Debatt
  2. Abort
  3. Senabort